Dominee Jozias Fraanje de voerman van Biezelinge Deel 2 Slot

Eerste preek

Het is teveel om al die dingen die er gebeurd zijn in dit korte artikel te beschrijven. Dominee Roelofsen was van alles op de hoogte, daarom moest Fraanje zijn roeping ook verklaren voor de medekerkeraadsleden van Goes. Dat gebeurde op 4 augustus 1908. Daarna gaf de kerkeraad toestemming om, wanneer de Heere hem daartoe vrijmoedigheid gaf, in de gemeente een stichtelijk woord te mogen spreken. En op die grinthoop, dat de satan de jonge proponent in de engte dreef. Maar de Heere gaf weer uitkomst.

Op 6 oktober 1908 deed de oefenaar Fraanje zijn eerste preek in het kerkje te Goes. En toen in september daarop dominee Roelofsen een beroep aannam naar Bruinisse, volgde ouderling-oefenaar Fraanje hem op in de bediening van het Woord. Dat was het begin van zijn ambtelijke loopbaan. De voerman had zijn levenstaak verkregen in de dienst van God. Drie jaar bleef hij als oefenaar te Goes, waarna hij naar Terneuzen vertrok. Dat was op 28 januari 1912. In datzelfde jaar op 10 november, werd hij er als predikant bevestigd door zijn ambtsbroeder ds. J.R. van Oordt.

Op Terneuzen volgde Rotterdam, waar zijn geestelijke vader ds. G.H. Kersten gestaan had, die inmiddels naar Ierseke was vertrokken, Hij had er tegenop gezien om in zulk een grote stad te gaan arbeiden, maar de Heere wrocht mede en hij heeft er goede jaren doorgebracht. Toen riep Goes, waar hij als oefenaar begonnen was.

Barneveld

Na twee en een half jaar kwam hij, na het vierde beroep van de Barneveldse gemeente, op 6 oktober naar de Veluwe. Hij werd bevestigd en aan de nieuwe gemeente verbonden met een predikatie door ds. H. Kievit te Veenendaal over 1 Korinthe 3:8: “Want wij zijn Gods medearbeiders”.
Op 20 oktober 1948 herdacht ds. Fraanje een drievoudig jubileum. Hij mocht 70 jaar worden, het was 40 jaar geleden dat hij zijn eerste preek hield en het feit met de gemeente vieren dat hij 30 jaar aan het volk van Barneveld verbonden was.

Het inmiddels verdwenen kerkgebouw aan de ds. Fraanjestraat in Barneveld - Foto: ©Archief Louis Fraanje

Het inmiddels verdwenen kerkgebouw aan de ds. Fraanjestraat in Barneveld – Foto: ©Archief Louis Fraanje

Zeldzaam talent

De gemeente was onder zijn leiding sterk uitgebreid. De mensen kwamen uren uit de verre omtrek op de zondag naar Barneveld gewandeld om de getrouwe predikatie te beluisteren.
Zelf waren wij eens getuige van de inwijding van het vorige kerkgebouw. Als jongeman kwamen wij diep onder de indruk van zijn originele prediking. Hij had een zeldzaam talent van zijn Zender ontvangen en de wijze waarop hij de toespraak van de burgemeester, J. Westerik beantwoordde, is voor mij onvergetelijk gebleven. In het gedenkboek dat nu verschenen is bij de Uitgeverij Den Hertog te Utrecht, kan men nooit eerder gepubliceerde foto’s vinden en een voorbeeld van zijn handschrift (hij leerde op latere leeftijd schrijven van zijn vrouw en kinderen).

John Bunyan

Engelse puriteinse prediker John Bunyan(1628 - 1688)

Engelse puriteinse prediker John Bunyan(1628 – 1688)

Wij hebben in een boekrecensie vroeger al eens gezinspeeld op de gelijkenis die ds. Fraanje had met de bekende John Bunyan. Waarin zij verschild mogen hebben, één ding is voor ons zeker, dat zij beiden extra ordinaire gaven van God hadden ontvangen, om dienstbaar te mogen zijn in de voortgang en uitbreiding van het eeuwig Koninkrijk.

Aartje Korevaar, die onder het pseudoniem Eva Corenwijk, veel preken van ds, Fraanje heeft, heeft ook al zijn catechisatie-lessen opgetekend (fotografisch geheugen?) . De preken zijn in vijf bandjes bij dezelfde uitgever opnieuw uitgegeven.

Als men er belangstelling voor heeft, kan men voldoende van de noeste voortrekker uit vroeger dagen te weten komen. En zo kunnen wij zeggen dat hij ook te Barneveld een lichtend spoor heeft nagelaten. Men zal weten dat er een profetische figuur in hun midden geweest is.

*******************************************************************************************************************************

Tenslotte

Het is mij een waar genoegen, dat ik de voorgaande twee delen over mijn grootvader en dominee Jozias Fraanje heb mogen publiceren! Met dank aan de schrijver(?) van het artikel.
Met alle respect en waardering voor mijn opa,  hoop
ik hiermee velen een groot plezier te doen, die interesse hebben in de geschiedenis van deze zeer bekende dominee in Nederland en in het bijzonder op de Veluwe.

Kleinzoon Louis Fraanje

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/10/21/dominee-jozias-fraanje-de-voerman-van-biezelinge-deel-2-slot/