Oog in oog met een jagende ransuil

Onvergetelijke ontmoeting met deze gevleugelde luchtridder…

Ook al zijn we echt ontzettend blij met deze beelden van de jagende ransuil, al heel lang stond de velduil op ons lijstje en het verlangen om hem ooit eens op de gevoelige plaat vast te leggen, werd nog eens extra versterkt toen de vogel ons rakelings passeerde toen wij op Texel waren. Die ontmoeting zullen Fransien en ik niet snel vergeten, toen hij een kort moment heel dicht langs ons heen zweefde en wij – letterlijk en figuurlijk – ‘oog in oog’ stonden.

En nu was het moment daar…  dachten wij, tijdens een fietstocht op een avond in de regio, toen wij hem zagen zitten, ergens hoog in een oude populierop een boomtak, waar vandaan hij ons recht in de ogen keek. Wat een schitterende vogel, vooral als hij z’n vleugels uitslaat en over je heen naar de velden zweeft.
Helaas zaten we fout en was een sprookje voorbij… het bleek dan toch een ransuil te zijn, al blijft het een indrukwekkende belevenis en ervaring, die je niet snel zult vergeten.

De velduil zat op een boomtak ergens heel hoog in een oude populier - Foto: ©Fransien Fraanje

De ransuil zat op een boomtak ergens heel hoog in een oude populier – Foto: ©Fransien Fraanje

Dan... ineens slaat hij zijn vleugels uit - Foto: ©Louis Fraanje

Dan… ineens slaat hij zijn vleugels uit – Foto: ©Louis Fraanje

Oef... wat een imposante vogel als hij met uitgestrekte vleugels op je af komt - Foto: ©Louis Fraanje

Oef… wat een imposante vogel als hij met uitgestrekte vleugels op je af komt – Foto: ©Louis Fraanje

Natuurweetje

Toch wil ik wat meer over de velduil vertellen, omdat het een indrukwekkende roofvogel is, die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bosuil of ransuil, ook overdag actief is. Toch moet je alle geluk van de wereld hebben om hem tegen te komen, tenminste dat is onze ervaring.
In de lucht herken je de velduil aan zijn lange, smalle vleugels en zijn schommelende, veerkrachtige vlucht. Wanneer hij niet aan het jagen is, zit hij meestal op de grond of op een weidepaaltje.
De vogel leeft op open terreinen zoals duinen, weilanden, heidevelden, polders en moerassen. Hij komt voor in Noord en West Europa, Noord en Zuid Amerika en Azië.

Het leefgebied van de Velduil bestaat uit een open landschap met een weelderige vegetatie, die voldoende dekking geeft. Gebieden die in aanmerking komen zijn duinen, moerassen, opgespoten terreinen, heidegebieden, schrale ruige graslanden en verlande rietvelden. Het jachtgebied strekt zich, afhankelijk van de woelmuizenstand, tot enkele kilometers rond het nest uit.

De velduil jaagt voornamelijk op muizen en kleine vogels. Hij gaat op zoek naar prooien door laag over zijn territorium te vliegen. Dat doet hij meestal tijdens de schemering. In de broedperiode jaagt hij daarentegen zowel overdag als ’s nachts. Hij moet dan immers veel meer voedsel vinden.

Dan zweeft hij hoog over ons heen langs de boomtoppen - Foto: ©Louis Fraanje

Dan zweeft hij hoog over ons heen langs de boomtoppen – Foto: ©Louis Fraanje

En zien we hem in glijvlucht heel laag over de velden gaan - Foto: ©Louis Fraanje

En zien we hem in glijvlucht heel laag over de velden gaan – Foto: ©Louis Fraanje

Het 'oog in oog' moment als hij regelrecht op ons af komt vliegen - Foto: ©Louis Fraanje

Het ‘oog in oog’ moment als hij regelrecht op ons af komt vliegen – Foto: ©Louis Fraanje

Bedreiging

In vroegere jaren was de velduil niet zeldzaam en kwam hij voor in grote moerasgebieden van West-Europa. Dit gebied is door drooglegging en ontginning aan de Velduil ontnomen. Voor het behoud van de Velduil is het noodzakelijk de aanwezige biotopen te behouden en goed te beheren. Vooral de duingebieden op de Waddeneilanden, die als broedgebied geschikt zijn voor de Velduil dienen volledig beschermd te worden in de broedtijd. De Velduil staat op de rode lijst onder de categorie “bedreigd en kwetsbaar”.
(Bron: Uilen in Nederland)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/06/20/oog-in-oog-met-de-velduil/