Noordwaarts naar Texel – Deel 94

Bestemming Texel – Dag 8 – Een mooie afsluiter en weer terug naar huis…

Maandag 30 mei 2022 – Bruine kiekendief verrast ons!

Een geliefd natuurgebied op Texel, is voor ons De Hors, het ruigste stuk van het eiland en helemaal op het zuidelijkste puntje. Op de Hors kun je prachtig zien hoe jonge duintjes ontstaan, je mag er vrij tussendoor lopen.
In de tweede helft van de vorige eeuw zijn op de Hors kunstmatige duinenrijen, stuifdijken, aangelegd die een stuk strand hebben afgesnoerd van de zee. Zo zijn de Horspolders en de Kreeftepolder ontstaan.

Samen zwerven door de Horspolder - Foto: ©Familie Fraanje

Samen zwerven door de Horspolder op Texel – Foto: ©Familie Fraanje

Rijk aan vogels

De Horspolders en de Kreeftepolder liggen ten zuiden van de Mokbaai. Het zijn jonge duinvalleien die zijn ontstaan door de aanleg van zanddijken in de tweede helft van de vorige eeuw. Zo werden delen van het strand van de zee afgeschermd en ontstonden natte valleien met een grote plantenrijkdom. Door de duingroei is de grondwaterstand hoog. De zoete Horsmeertjes hebben brede rietkragen. In de afgelopen decennia is de plantengroei veranderd doordat het gebied wat droger wordt en komt er steeds meer riet.

Toch zijn er nog diverse zeldzame en bijzondere planten te zien, zoals parnassia en moeraswespenorchis.
De Horspolders zijn ook rijk aan vogels. In de brede rietkragen van de meertjes broeden vogels als de bruine kiekendief, blauwborst, roerdomp en baardmannetje. De laatste twee soorten staan op de zogenoemde Rode Lijst met bedreigde en kwetsbare vogelsoorten.
Meer

Supersnel de camera in de aanslag en proberen om deze prachtige vogel op de gevoelige plaat vast te leggen - Foto: ©Fransien Fraanje

Supersnel de camera in de aanslag om deze prachtige vogel op de gevoelige plaat vast te leggen – Foto: ©Fransien Fraanje

Bruine kiekendief

Toen Fransien en ik hier onlangs rondzwierven, kwam er laag over de vlakte een bruine kiekendief aanvliegen, het bleek een vrouwtje te zijn, ze zweefde laag over ons heen. Tjonge wat een reusachtige vogel als die zo dichtbij is, echt indrukwekkend en veel groter dan het mannetje.

De bruine kiekendief is één van de grootste roofvogels, de vogel is groter dan de buizerd maar slanker gebouwd met langere vleugels en staart. De veren van een vrouwtje zijn voornamelijk bruin met gele kop, schouders en borstvlek. Het mannetje is bruin met grijze staart en vleugels. De toppen van de vleugels zijn zwart.

De bruine kiekendief is één van de grootste roofvogels in ons land. Dit is het vrouwtje, haar verenpak is voornamelijk bruin met gele kop, schouders en borstvlek. - Foto: ©Louis Fraanje

De bruine kiekendief is één van de grootste roofvogels in ons land. Dit is het vrouwtje, haar verenpak is voornamelijk bruin met gele kop, schouders en borstvlek. – Foto: ©Louis Fraanje

In de lens

Supersnel de camera in de aanslag en eenmaal in de lens gevangen, afdrukken en deze prachtige vogel vastgelegd op de gevoelige plaat. Een ontmoeting die we niet snel zullen vergeten, echt een natuurmoment met een gouden randje!

*******************************************************************************************************************************

Maandag 30 mei 2022 –  TEXEL –  “Sailing home” – VELUWE

Aan alle goede dingen komt altijd weer een einde, zo ook aan onze fantastische week op ons geliefde eiland Texel. Het is niet anders en het is goed zo, want… we hebben het reuze naar ons zin gehad, dus mogen we absoluut niet mopperen. En… wie weet tot ziens!

Nu nog even nagenieten op het achterdek van de TESO-veerboot “Texelstroom”, met zo af en toe nog eens een blik achterom, maar ook met een blij en dankbaar gevoel weer vooruit kijken. Want… de Veluwe roept ons met haar vele stemmen en stemmingen, waar wij dan ook maar al te graag naar luisteren en van genieten!

Nog even samen nagenieten op het achterdek van de TESO-veerboot "Texelstroom" - Foto: ©Familie Fraanje

Nog even samen nagenieten op het achterdek van de TESO-veerboot “Texelstroom” – Foto: ©Familie Fraanje

Lees ook: Noordwaarts naar Texel Deel 95

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/06/06/noordwaarts-naar-texel-deel-94/