NP De Hoge Veluwe wil verbod op droppings!

Het Nationale Park De Hoge Veluwe roept gemeenten op om droppings te verbieden

Aanleiding tot de oproep is een zoveelste incident dat afgelopen vrijdag plaatsvond in Otterlo, bij één van de drie ingangen van het Park. Een groep studenten van het Delftsch Studenten Corps (Phoenix) werd daar in de nacht gedropt.

Er was sprake van openbare dronkenschap, vandalisme en geluidsoverlast.
Alle betreffende studenten zijn bekeurd door de politie. De Parkdirectie zal de studentenvereniging en de TU Delft hierover aanschrijven en om maatregelen tegen de betreffende studenten vragen.

Een oude vliegden in het laatste zonlicht op de Veluwe - Foto: ©Louis Fraanje

Een oude vliegden in het laatste zonlicht op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Verstoring van kwetsbare natuur

Helaas was dit geen éénmalig incident en worden droppings vaker gedaan. Een groot deel van de omgeving van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, en ook het Park zelf, valt binnen de beschermde Natura 2000 gebieden. Hierin leeft een grote diversiteit aan kwetsbare en veelal zeldzame planten en dieren, die vertrappings- en verstoringsgevoelig zijn.

Verstoring van het grofwild leidt op de Veluwe regelmatig tot aanrijdingen die voor de dieren noodlottig aflopen en ook niet zelden meer dan materiele schade voor mensen opleveren. Vooral ’s avonds en ’s nachts, wanneer natuurgebieden niet mogen worden betreden, zijn dieren gewend om te foerageren op plaatsen die overdag te druk voor hen zijn. Betreding werkt dan extra verstorend en heeft dus grotere gevolgen.

Verstoring van het grofwild leidt regelmatig tot aanrijdingen - Foto: ©Eline de Jong

Verstoring van het grofwild leidt regelmatig tot aanrijdingen – Foto: ©Eline de Jong

Brede oproep aan politiek

Omdat Het Nationale Park De Hoge Veluwe niet alleen staat in de problematiek van verstorende nachtelijke droppings roept het Park de gemeenten op om droppings in natuurgebieden definitief te verbieden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te bepalen wat zij wel en niet toestaan binnen hun gemeentegrenzen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/11/06/np-de-hoge-veluwe-wil-verbod-op-droppings/