Moeflons in een ander daglicht

Een rustige morgen en een sfeervol moment…

Onlangs zijn we weer eens in het Natuurpark Lelystad geweest, en op een vroege morgen hebben we genoten van de daar aanwezige moeflons . In het betreffende gebied loopt inmiddels alweer zo’n tien jaar lang een kudde van 15 moeflons (voor zo ver wij weten) 5 rammen, 8 ooien en 2 lammeren, waarvan wij het geslacht (nog) niet weten.
De moeflons gaan heel goed samen met een aantal edelherten, die in hetzelfde gebied leven!

Het begin

In oktober 2011 zijn er drie van deze wilde schapen naar Lelystad gehaald, men is destijds begonnen met een ram en twee ooien, en niet alleen om naar te kijken, maar ook  om bij te dragen aan een betere samenstelling van de vegetatie.

De eerste moeflons in 2011 - Foto: ©Natuurpark Lelystad

De eerste moeflons in 2011 – Foto: ©Natuurpark Lelystad

Schuw

Dat de moeflons het naar hun zin hebben in deze nieuwe leefomgeving, blijkt wel door het feit, dat ze zich inmiddels voortgeplant hebben.
In het voorjaar van 2019 zijn er zes lammetjes geboren en zo zie je de kudde heel langzaam steeds verder groeien.

Over het algemeen zijn de dieren aardig schuw, wat tegelijkertijd aangeeft, dat ze hun natuurlijke gedrag nog niet hebben verloren.

.

Geluksmoment

Vandaag hadden we dus het geluk, dat wij ergens aan de rand van het gebied, tussen het gaas door een kapitale moeflonram ontdekten, die enige tijd later gezelschap kreeg van zo’n negen ooien. Het is bronsttijd van de moeflons, dus is het niet zo verwonderlijk, dat hij een harem om zich heen gaat vormen in deze tijd.

Plotseling verscheen er een prachtige moeflonram in het hoge gras – Foto: ©Louis Fraanje

Ook zat links een jonge moeflonram en verschenen er een aantal ooien - Foto: ©Louis Fraanje

Ook zat links een jonge moeflonram en verschenen er een aantal ooien op het toneel – Foto: ©Louis Fraanje

Inmiddels had de moeflonram gezelschap gekregen van zo'n negen ooien - Foto: ©Louis Fraanje

Inmiddels had de moeflonram gezelschap gekregen van zo’n negen ooien – Foto: ©Louis Fraanje

Nog een moeflonram

We observeren de moeflons een tijdlang, maar er gebeurt verder weinig spectaculairs, afgezien van het feit dat er na verloop van tijd vanuit de verte nog een flinke moeflonram op het toneel verschijnt. Maar deze blijft op afstand, kijkt eens goed om zich heen, zakt door de knieën en gaat er vervolgens rustig bij zitten.

In de verte zien we een moeflonram aankomen. Zouden er kapers op de kust zijn? - Foto: ©Louis Fraanje

In de verte zien we een moeflonram aankomen. Zouden er kapers op de kust zijn? – Foto: ©Louis Fraanje

Hij blijft op afstand, zakt door de knieën en gaat er vervolgens rustig bij zitten - Foto: ©Louis Fraanje

Hij blijft op afstand, zakt door de knieën en gaat er vervolgens rustig bij zitten – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte

Ook al bleef het verder rustig en kwam het niet tot een gevecht tussen de twee kapitale rammen, hebben we toch genoten van de dieren, want het is en blijft gewoon een schitterende diersoort.
Mede ook daarom waarderen wij het ten zeerste, dat de beheerders van het Natuurpark Lelystad ooit besloten hebben om deze dieren in hun gebied een volwaardige plek te gunnen. Ook al al is het dan in een omrasterd natuurgebied, voor het behoud van de soort op zich in ieder geval een positieve ontwikkeling, waarvoor alle respect!

Meer info: Natuurpark Lelystad

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/11/01/moeflons-in-een-ander-daglicht/