Niet het doodgaan van oude bomen is het probleem…

Leffert Oldenkamp

Leffert Oldenkamp

Maar de nalatigheden die we zelf veroorzaken…

In De Gelderlander van 4 September jl. komen bomenkenners aan het woord, die vooral aanstippen dat het doodgaan van oude bomen hen – tot grote teleurstelling – overkomt.

Daarbij wordt het volgende over het hoofd gezien:

Het is gebruikelijk dat oude bomen in de natuur afsterven, vooral als er op het einde van hun omloop droge omstandigheden zijn. Dat is altijd al zo geweest. De sterfte wordt helemaal onvermijdelijk als er insecten aan te pas komen.

Met stikstof heeft het weinig te maken. Als we dan ook nog ons watersysteem op snelle afvoer van extra regen hebben ingericht krijgen oude bomen weinig kans te herstellen.

De kans op vitale oudere bossen wordt steeds kleiner - Foto: ©Louis Fraanje

De kans op vitale oudere bossen wordt steeds kleiner – Foto: ©Louis Fraanje

Vitale bomen

De werkelijke problematiek ligt daarom bij het vroegtijdig kappen van nog vitale bomen in bossen en langs wegen. Ook wordt er maar matig verjongd. Er ontstaat onvoldoende vervanging van de oude generatie bomen. Daarbij komt dan ook nog dat bestaande bossen onvoldoende selectief worden gedund, waardoor de kans op vitale oudere bossen steeds kleiner wordt. Kortom niet het doodgaan van oude bomen is het probleem, maar het nalaten om voor goede vervangers te zorgen.

Het zijn dus niet de omstandigheden die ons overkomen, maar de nalatigheden die we zelf veroorzaken, die aanleiding zouden moeten zijn tot dergelijke rampverhalen.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, voormalig terreinbeheerder

********************************************************************************************************************************

Het betreffende artikel in De Gelderlander:   https://www.gelderlander.nl/…/ook-na-een-natte-zomer…/ 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/09/06/niet-het-doodgaan-van-oude-bomen-is-het-probleem/