Het Pinksterfeest

Zondag 23 en maandag 24 mei 2021 vieren wij het Pinksterfeest

Tijdens het pinksterfeest herdenken wij dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en Zijn verrijzenis met Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van Zijn aanwezigheid, waarbij Hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat Hij gedaan had tijdens Zijn openbare optreden. In die tijd moet Jezus zijn verschenen aan meer dan 500 van zijn volgelingen tegelijk.

Een nieuwe dag breekt aan op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Een nieuwe dag breekt aan op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

De belofte

Op de veertigste dag van Pasen (dat is de negenendertigste dag na eerste paasdag) werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had Hij beloofd dat Hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en ze de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren dus, kwam de beloofde Heilige Geest in Jeruzalem over de discipelen en andere pelgrims (die waren gekomen voor het Joodse Wekenfeest).

Een paartje Houtduiven en Turkse tortels samen op de schutting, een prachtig natuurmoment – Foto: ©Jan van Uffelen

Een paartje Houtduiven en Turkse tortels samen op de schutting, een prachtig natuurmoment – Foto: ©Jan van Uffelen

De oogst

Volgens de traditionele christelijke theologie waren de bekeerlingen op de eerste pinksterdag na de hemelvaart van Jezus de ‘eerstelingen van de oogst’, analoog aan de oorspronkelijke joodse betekenis. Deze ‘oogst’ gaat nog steeds door en als de ‘volledige oogst’ is binnengehaald, dat wil zeggen alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde mensen tot bekering zijn gekomen, dan begint de Eindtijd: de laatste fase van de geschiedenis.

*******************************************************************************************************************************

Vrijdag 21 mei 2021 – Mooi licht als aanloop naar het Pinksterfeest

Deze vrijdag in de namiddag,  stonden Fransien en ik samen met onze natuurvrienden Jan en Nel Vlieland uit Katwijk, aan de rand van het bos naast het Zwarte Veld op de Hoge Veluwe. De hele dag beheersten regenbuien, windvlagen en zon, het weerbeeld van deze vrijdag voor Pinksteren.

Het oplichtende groen van het bos, met daarachter een dreigende 'loodgrijze' lucht - Foto: ©Fransien Fraanje

Het oplichtende groen van het bos, met daarachter een dreigende ‘loodgrijze’ lucht – Foto: ©Fransien Fraanje

Mooi licht

Maar om 17.30 uur brak opeens weer de zon echt dwars door het donkere wolkendek. Met haar krachtige lichtstralen, zette de zon het bos en de bomenrij aan de horizon op een hele speciale manier in een fantastisch mooi licht. Waarbij de donkere achtergrondlucht het effect nog meer versterkte! Hierbij iedereen nog een hele fijne Pinksteren toegewenst!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/05/24/het-pinksterfeest/