Steun Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Park heeft uw steun hard nodig…

De gehele wereld wordt hard geraakt door het Coronavirus en dit veroorzaakt grote onzekerheid bij iedereen. Zo ook bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Er komen minder mensen naar het Park en minder betalende bezoekers betekent minder inkomsten. Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert namelijk een zelfstandige exploitatie waarbij 90% uit eigen inkomsten bestaat en slechts 10% uit subsidie. Deze subsidie betreft de SNL regeling waar iedere bos-en natuureigenaar in Nederland recht op heeft.

Het prachtige edelhert Hubertus voor het gelijknamige Jachthuis Sint Hubertus - Foto: ©Louis Fraanje

Het prachtige edelhert Hubertus voor het gelijknamige Jachthuis Sint Hubertus – Foto: ©Louis Fraanje

Steun het Park juist nu…

Door de Coronacrisis zijn het meerjarenonderhoud en de investeringen stil komen te liggen. Het Park kan alleen nog basis beheerwerkzaamheden uitvoeren en doet er in deze onzekere tijd alles aan om de arbeidsplaatsen te behouden. Dat lukt mede dankzij de NOW-regeling waarvan de eerste tranche voor het Park neerkomt op een vergoeding van ‘’slechts’’ 67% van de loonkosten. Extra financiële middelen zijn nodig om de weggevallen inkomsten te compenseren zodat het Park deze crisis kan overleven. Daarvoor bieden ze particulieren en bedrijven diverse mogelijkheden. Daarom onze oproep ‘’Steun ons Park, juist nu!’’ Bij voorbaat heel veel dank.

Je kunt hier verder lezen waarom wij jouw steun hard nodig hebben en hoe je ons kan steunen:

https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/steun-het-park

*********************************************************************************************************************

Meer nieuws!

Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert een subsidieonafhankelijke exploitatie. Het overgrote deel van onze inkomsten is als gevolg van de Coronacrisis weggevallen. Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen en om – met behoud van werkgelegenheid – het hoogstnoodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen door investeringen en andere uitgaven te temporiseren en waar mogelijk kosten te minimaliseren of te vermijden.

Gedurende de Coronacrisis zal ons motto zijn: ruimte, veiligheid en genieten. Het Park biedt de
bezoekers meer dan voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen, het Park biedt
de bezoekers op grond van een strak Coronaprotocol een veilige omgeving om in te recreëren en het
Park probeert de bezoekers zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, kunst en
architectuur.

Verreweg de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig en nemen de Coronaregels goed in acht.
Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het Park zal voor u openblijven zolang dat financieel
haalbaar en van overheidswege toegestaan is.
Zij die het Park in deze moeilijke tijd financieel willen steunen, kunnen daarover informatie vinden op
onze website https: https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/steun-het-park

______________________________________________________________________________________________________________________

Ook in de Barneveldse Krant!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/05/16/steun-het-nationale-park-de-hoge-veluwe/