Posten op terugkeer overwinterende vogels – Deel 2 – Slot

Als verandering…

Zou ik nu graag de schijnwerper plaatsen op een rasechte zaadeter met een kegelachtige snavel. Dat is onmiskenbaar de Kneu. Vermoedelijk is de veronderstelling bij veel van de trouwe lezers van De Veluwenaar, gelijk als bij opsteller dezer, dat deze karakteristieke vogelsoort ook bij de toenmalige bestuurders van Den Haag veel indruk moet hebben gemaakt. En bestaat bij velen het vermoeden dat hierdoor reeds in de 16e eeuw in Den Haag een voorname straat naar deze ras zaad etende Kneu werd vernoemd. Namelijk De Kneuterdijk. Dat blijkt een denkfout!

De Kneu met de kenmerkende kegelvormige snavel als een echte zaadeter. Tijdens het broedseizoen heeft de man als kenmerk een karmijnrode kruin en borst – Foto:©Ton Heekelaar

De Kneu met de kenmerkende kegelvormige snavel als een echte zaadeter. Tijdens het broedseizoen heeft de man als kenmerk een karmijnrode kruin en borst – Foto: ©Ton Heekelaar

Denkfout

Destijds bestond de Kneuterdijk in de 16e eeuw nog uit boerenland waar veel Putters, alias Distelvinken vertoefden. Deze zaten veelvuldig in groepen bij elkaar op een verhoogd stuk land te tjilpen dat het een lieve lust was. Dat tjilpen in groepsverband noemde men in die tijd “Kneuteren”. Conclusie: Vandaar de naam Kneuterdijk die blijkt dus niets met vogelsoort Kneu van doen heeft! Thans is de Kneuterdijk een belangrijke straat in het centrum van Den Haag en ligt op de jaarlijkse route van de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag.

Contrastrijk gekleurd mannetje Roodborsttapuit met buit op uiteinde takje - Foto: ©Ton Heekelaar

Contrastrijk gekleurd mannetje Roodborsttapuit met buit op uiteinde takje – Foto: ©Ton Heekelaar

Het kan niet missen…

Indien men thans een bezoekje aan één van de vele oude polders langs onze rivieren brengt, dat men wordt verrast door kleine opvallende behendige insecten-etende vogeltjes. Hierbij deze in de regel gebruik maken vanaf het uiteinde van een hoog dun takje, dan wel vanaf een paal- en/of afrasteringdraad. Dan kan het niet missen dat men te doen heeft met een Roodborsttapuit of Paapje. Het opvallende contrastrijk gekleurde mannetje van de Roodborsttapuit is voorzien van een zwarte kop, oranje/roodachtige borst en een opvallende witte hals-vlek.

Het onopvallend roest/bruin gekleurde vrouwtje van de Roodborsttapuit speurt graag van een afrasteringpaal naar prooi. Dan is mannetje Roodborsttapuit op de prikkeldraad afrastering en tussen het Fluitenkruid in de regel niet ver weg. Zie foto onder - Foto: ©Ton Heekelaar

Het onopvallend roest/bruin gekleurde vrouwtje van de Roodborsttapuit speurt graag van een afrasteringpaal naar prooi  – Foto: ©Ton Heekelaar

Begerenswaardig

Daarentegen is het vrouwtje Roodborsttapuit onopvallend roest/bruinachtig van kleur en tevens opvallend getekend. (zie foto boven). Desondanks is de Roodborsttapuit een vogelsoort die voor menig natuurfotograaf een begerenswaardige foto-buit betekent.

Dan is mannetje op de prikkeldraad afrastering en tussen het Fluitenkruid in de regel niet ver weg – Foto: ©Ton Heekelaar

Verschil kenmerken Roodborsttapuit en Paapje

Ondanks dat beide soorten gaarne in elkaars nabijheid verblijven zijn er bijvoorbeeld verschillen in de overwinteringsgebieden. Het Paapje overwintert helemaal ten zuiden van de Sahara in Afrika en de Roodborsttapuit overwintert gaarne in het zuiden van Europa. Er zijn zelfs Roodborsttapuiten die in ons land overwinteren. Voor extensief beheerde graslanden hebben beide soorten een voorkeur.

Het Paapje lijkt sterk op een Roodborsttapuit, maar de kenmerkende oogstreep ontbreekt volledig bij familie Roodborsttapuit. Eén ding hebben beide vogelsoorten wel gemeen, ze zijn namelijk gespecialiseerde insectenjagers -Foto: ©Ton Heekelaar

Het Paapje lijkt sterk op een Roodborsttapuit, maar de kenmerkende oogstreep ontbreekt volledig bij familie Roodborsttapuit. Eén ding hebben beide vogelsoorten wel gemeen, ze zijn namelijk gespecialiseerde insectenjagers -Foto: ©Ton Heekelaar

– S L O T –

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/05/13/posten-op-terugkeer-overwinterende-vogels-deel-2-slot/