Leven in Vrijheid anno 2020…

Wie heeft het laatste ‘Woord’ en zal de ‘Tirannie’ verdrijven…

Betstaat er nog zoiets als ‘vrijheid’ of kun je dat straks – met een beetje “geluk” – alleen maar op bestelling krijgen? Poeh… het zal nog een hele “strijd” worden om onze “vrijheid” te behouden!

Maar… we gaan ervoor, want die “vrijheid” is van ons allemaal, want daarvoor hebben al heel veel mensen voor ons gestreden en… zelfs hun “leven” gegeven. Dat laten we ons toch niet zomaar even afpakken?

We gaan met z’n allen een “ vreemde toekomst” tegemoet. En… juist onze ouderen, die met hart en ziel gebeden, gevochten en gewerkt hebben voor deze vrijheid, zitten nu nog steeds ‘opgesloten’ en ‘opgehokt’.
Mede ook daarom,  moeten we ‘blijkbaar’ alweer of nog steeds blijven strijden voor een toekomst, waar “vrijheid” voor iedereen, hoog in het vaandel blijft staan! Die ‘brandende’ vraag over onze vrijheid blijft dus een ‘open’ vraag…

Verdeel en heers

“Er is veel onderling wantrouwen, overdreven angstig gedrag (vermijdingsgedrag), klikken (politie bellen) en zelfs schisma’s tussen vrienden en families (wie deugt er en wie deugt er niet). Vooral dat laatste is een psychologisch fenomeen dat nu en in de toekomst voor veel tweespalt in families en gemeenschappen zal zorgen. Er zijn twee groepen ontstaan die vijandig en lijnrecht tegenover elkaar staan. Laat ik ze voor het gemak de ‘coronadeugers’ en de ‘niet-coronadeugers’ noemen.

Ziende blind

Met verbazing sla ik gade wat er in Italië en Nederland gebeurt. Wanneer worden mensen opstandig en gaan ze zich verzetten? Ik ben verbijsterd over het gebrek aan verzet. Vooral van de jongeren. Zij laten dit langzaam maar zeker gebeuren, alsof ze ziende blind zijn. Alsof die jongeren niet inzien dat hun generatie de enorme prijs gaat betalen voor de keuzen die de overheid nu maakt. Zij gaan de ­sociale inperking (anderhalve meter maatschappij) het hardst voelen, zij verliezen banen en perspectief.”

Door: Emma Westerling  – Citaat uit: De Volkskrant 27 april 2020

*********************************************************************************************************************

Nieuw normaal… of Abnormaal?

In berichtgeving van de overheid, deskundigen en media wordt gesproken over een ‘nieuw normaal’, of de ‘anderhalve meter economie’. Dit nieuwe normaal gaat in als de maatregelen zijn opgeheven. Herhaal die zin nog eens even… ‘het nieuwe normaal gaat in, als de maatregelen zijn opgeheven’, alsof de anderhalve meter regel niet de meest funeste maatregel van allemaal is! Maar blijkbaar lijkt dit nog niet helemaal door te dringen bij iedereen…

Laatste Woord

Ik persoonlijk denk, geloof en hoop, namelijk dat de Schepper van deze Aarde, ten alle tijde – dus ook in deze – het laatste Woord heeft en de Tirannie zal verdrijven, onder Zijn vlag wil ik varen en strijden voor onze vrijheid!

Zing dan uit volle borst mee met ons volkslied, vooral het 6e couplet spreekt mij zeer aan: 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/05/05/leven-in-vrijheid-anno-2020/