Terugblik jaargang 2019 – Deel 2 – Slot

De symbiose van een jachtslot met edelhert

Tijdens de afgelopen jaren heb ik vele pogingen ondernomen om het algemeen bekende hert “HUBERTUS” genaamd, voor het jachtslot van het echtpaar Anton Kröller en Helene Müller in het Nationaal Park De Hoge Veluwe te fotograferen. Met dank aan de Romeinse jachtgodin DIANA die in de namiddag d.d. 8-okt-2019 mij kennelijk goed gezind bleek…….

Dit is vermoedelijk het ideale beeld dat de familie Kröller-Müller de eerste helft van de vorige eeuw voor ogen moet hebben gehad- Foto: ©Ton Heekelaar.

Dit is vermoedelijk het ideale beeld dat de familie Kröller-Müller de eerste helft van de vorige eeuw voor ogen moet hebben gehad – Foto: ©Ton Heekelaar

“HUUB” had een probleem

Kort voor het vegen van zijn bastgewei had “onze Huub” in juli een probleem. Namelijk een wond strak onder de rechter rozenkrans en pal tegen de rozenstok. Vooral lastig tijdens het vegen (lees: raggen met gewei langs takken en struiken). Vermoedelijk is de wond ontstaan door een ijzeren voorwerp van bijvoorbeeld een oud raster. Hoe het ook zei, het was uiteraard een zorgelijke aanblik! Gelukkig is alles na verloop van enige tijd weer goed gekomen. Zelfs tijdens de bronst heeft “Huub” zich hierdoor niet onbetuigd gelaten en is ogenschijnlijk wonderwel en zonder “kleerscheuren” uit de strijd gekomen.

Bij het naderende einde jaargang 2019 heeft “Hubertus” -gelijk als voorgaande jaren- zijn rustige dagverblijf aan de oostzijde van het Park weer opgezocht. Aldaar wordt hij door de faunabeheerders -dagelijks- gemonitord en verwent met een paar handen extra eiwitrijke brokjes. De harde kern woudlopers staan nu reeds op scherp en te popelen hoe het met “onze Huub” in 2020 zal vergaan.

“Hubertus” heeft d.d. 18-juli-2019 een begin gemaakt met het vegen van zijn bastgewei -Foto: ©Ton Heekelaar.

“Hubertus” heeft d.d. 18-juli-2019 een begin gemaakt met het vegen van zijn bastgewei -Foto: ©Ton Heekelaar.

Met de verwonding van Hubertus strak onder de rechter rozenkrans (zie pijltje d.d. 16-aug-2019) is gelukkig alles weer goed gekomen -Foto: ©Ton Heekelaar.

Met de verwonding van Hubertus strak onder de rechter rozenkrans (zie pijltje d.d. 16-aug-2019) is gelukkig alles weer goed gekomen – Foto: ©Ton Heekelaar

Hubertus op 9-sept-2019 in de bronstarena langs de Wildbaanweg (p.p.1) Park De HV kijkt verschrikt naar een laag overvliegend vliegtuig van onze luchtmacht -Foto: ©Ton Heekelaar.

Hubertus op 9 september 2019 in de bronstarena langs de Wildbaanweg (P.1) in het Nationale Park De Hoge Veluwe kijkt verschrikt naar een laag overvliegend vliegtuig van onze luchtmacht – Foto: ©Ton Heekelaar

Tot slot

Wij houden – bij leven en welzijn – de trouwe lezers van De Veluwenaar gaarne op de hoogte over het wel en wee van “Hubertus” in 2020.

Einde terugblik jaargang 2019

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/01/16/terugblik-jaargang-2019-deel-2-slot/