Noordwaarts naar Texel – Deel 67

Kijk naar de vogels in de lucht…

Heel vaak staan wij vol bewondering naar de vogels te kijken, hoe lenig ze door het luchtruim zweven en allerlei capriolen uithalen, maar ook hoe kunstig soms hun nest en hoe zorgzaam zij hun kroost grootbrengen, geweldig is dat. Daar kunnen wij mensen nog heel veel van leren!

Ook in de bijbel lees je vaak over vogels, bijvoorbeeld in Mattheüs 6 vers 26: “Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?”  Die ontroerende woorden geeft Jezus aan zijn volgelingen, een duidelijk bewijs van Zijn almacht!

Honderden Regenwulpen op een plas langs de Lancasterdijk – Foto: ©Louis Fraanje

Een vlucht regenwulpen

Dan ineens ontdekken we op een plas langs de Lancasterdijk honderden Regenwulpen, het is een schitterend gezicht. Deze vogels zijn kleiner en donkerder dan de andere wulpen, maar hebben ook een omlaag gebogen snavel, al is deze korter en misschien ook wat donkerder. Verder hebben ze een hele markant getekende kop met een smalle lichte en donkere kruinstrepen, een lichte wenkbrauw- en donkere oogstreep, plus een opvallende oogring.

Dan... ineens stijgen ze allemaal op, wat een geweldig gezicht is dat toch – Foto: ©Louis Fraanje

Dan… ineens stijgen ze allemaal op, wat een geweldig gezicht is dat toch – Foto: ©Louis Fraanje

Natuurweetjes

De regenwulp is de kleinere en noordelijkere tegenhanger van de wulp. Hij broedt niet in ons land, maar is een doortrekker in voor- en najaar. Hij wordt in het voorjaar meer in het binnenland waargenomen dan in het najaar. In het najaar is de kust zoals hier op Texel de beste plek. Regenwulpen hoor je vaak eerder dan dat je ze ziet, het geluid is een karakteristieke triller, het lijkt wel wat op de baltsroep van de wulp. In de vlucht zijn ze ook donkerder dan de andere wulp en zie je duidelijk de donker getekende ondervleugels. Ook hebben ze een snellere vleugelslag. – Bron: Vogelbescherming

Kijk naar de vogels in de lucht.... een vlucht Regenwulpen – Foto: ©Louis Fraanje

Kijk naar de vogels in de lucht… een vlucht Regenwulpen – Foto: ©Louis Fraanje

Kieviten en Spreeuwen

Even verderop is het een drukte van belang, kieviten met hun bekende zwart/witte vleugels zien we af- en aanvliegen en voedsel zoeken in het gras, daarbij worden ze regelmatig vergezeld door enorme aantallen Spreeuwen. Iedereen probeert  – op zijn of haar manier – zo snel en zoveel mogelijk hun kostje bij elkaar te zoeken!

Het is een drukte van belang in het weiland met kieviten en spreeuwen door elkaar – Foto: ©Louis Fraanje

Het is een drukte van belang in het weiland met Kieviten en Spreeuwen door elkaar – Foto: ©Louis Fraanje

Lees ook: Noordwaarts naar Texel – Deel 68

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/12/27/noordwaarts-naar-texel-deel-67/