Reden tot dankbaarheid…

Vandaag even iets geheel anders, omdat het ‘Dankdag’ is…

Dankdag is een christelijke feestdag die vooral in Nederland wordt gevierd onder protestanten. De volledige naam is: dankdag voor gewas en arbeid. Het valt altijd op de eerste woensdag van november.
Op deze dag is er ook bij ons in de Bethelkerk in Ede een kerkdienst om God te bedanken voor alles wat Hij dit jaar weer heeft gegeven. En… iedereen is daar welkom, de dienst begint om 19.30 uur!

Na de oogst wordt het koren gedorst, hier twee werkhanden vol met het graan - Foto: ©Louis Fraanje

Na de oogst wordt het koren gedorst, hier twee werkhanden vol met het graan – Foto: ©Louis Fraanje

Waarom zou je God ergens voor bedanken?

Jij hebt het werk toch gedaan? De koeien hebben het melk toch geproduceerd? De fabrieken hebben de pasta toch bereid? Wat heeft God daarmee te maken?

Het lijkt inderdaad zo dat God niets met dit leven te maken heeft en je Hem dus ook nergens voor hoeft te bedanken. Toch is dat schijn. Het is net zoiets als dat je tv kijkt en zegt: “Die tv doet toch alles? Daar hoeft toch niets achter te zitten? Waarom zou ik denken aan al die kabels, die producenten, die acteurs, die schrijvers…?”

Onder het oppervlak, meteen onder de schijn, kent het leven een diep mysterie. We weten zo ontzettend weinig. Daar is God werkzaam, Hij beweegt in de dingen, Hij geeft het leven. Hij duwt het kwade weg. Hij lokt het goede uit. Overal is Hij bezig. Ook in je werk. In alles wat je doet. En daarvoor dank je God op dankdag. Ook wij tellen onze zegeningen en hebben alle redenen om Dankdag te vieren.

Morgenstemming in het Veluwse bos - Foto: ©Louis Fraanje

Morgenstemming in het Veluwse bos – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte…

Het is daarom niet gek om van elke dag dankdag te maken. Het blijkt uit onderzoek dat dankbare mensen gelukkiger zijn. Zij leggen namelijk de nadruk op wat er allemaal wél goed gaat in plaats van op wat er misgaat. Dankbare mensen beseffen: er gaat veel meer goed dan fout. Elke keer als je dankbaar bent, oefen je jezelf daarin.

Bron:  visie.eo.nl

Een vlucht wilde ganzen met een laatste streep zonlicht aan een bewolkte de avondhemel - Foto: ©Louis Fraanje

Een vlucht wilde ganzen met een laatste streep zonlicht aan een bewolkte de avondhemel – Foto: ©Louis Fraanje

______________________________________________________________________________________________________________________

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/11/06/reden-tot-dankbaarheid/