Met de hakken in het zand – Deel 1

Verontwaardigde reacties leveren geen enkele bijdrage aan een discussie…

Al bijna twee maanden wordt er wat afgeblablaat over de moeflons in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Aanleiding is het besluit de wildpassages tijdelijk dicht te zetten met hekken om de grote instroom van herten vanuit het Natuurmonumentendeel van het Deelerwoud stop te zetten en om de komst van de wolf onmogelijk te maken. Directeur S.E. baron van Voorst tot Voorst heeft een en ander op de website van De Hoge Veluwe toegelicht (https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2019-07-03-tijdelijke-afsluiting-grofwildpassages).

Non-argumenten

Zowel de regionale als de landelijke pers heeft dit bericht opgepikt en duidelijk in het nieuws gebracht. Op verschillende mediawebsites waren de verontwaardigde reacties niet van de lucht. Hierbij vergaten sommige reageerders, dat het spelen op de persoon – te weten baron Van Voorst tot Voorst – geen enkele bijdrage levert aan een discussie. Liefst anoniem je gal spuwen met behulp van non-argumenten lijkt voor nogal wat Nederlanders een ware volkssport. De (scheld)woordhooligans schaar ik onder de welbekende beste stuurlui die aan wal staan. Ze weten alles beter, maar als het erop aankomt op basis van goede argumenten oplossingen aan te dragen gaan ze er als de weerga vandoor – ach, dan zijn het net ratten die het zinkende schip van onkunde verlaten.

Ambtelijke molens

In mei dit jaar heeft De Hoge Veluwe via een brief aan de Provincie Gelderland aangegeven het gesprek te willen aangaan over de grote toestroom van Deelerwoudherten en over de mogelijke komst van wolven. Na het zomerreces (een kleine vier maanden later al, in september – tja, die dekselse ambtelijke molens toch!) zal het gesprek worden aangegaan. Intussen heeft De Hoge Veluwe in juli op eigen grondgebied hekken geplaatst bij ecoduct Oud-Reemst en bij de insprong aan de Deelenseweg.

Ecoduct Oud-Reemst, gezien vanuit het Park op 17 oktober 2015 – Foto: ©Yvonne Arentzen

Ecoduct Oud-Reemst, gezien vanuit het Park op 17 oktober 2015 – Foto: ©Yvonne Arentzen

Tijdelijke maatregel

Diverse personen begonnen onmiddellijk om het hardst te schreeuwen, dat deze ingreep onacceptabel is – en een groot deel van de reageerders in de diverse media toeterde hen braaf na. Welja, wanneer je in de crèche de ervaring hebt opgedaan, dat hard schreeuwen loont om direct de aandacht op te eisen, is de toon voor wat je in je verdere leven op die manier kunt bereiken al in de pamperfase gezet.

Was de plaatsing van de hekken nu een staaltje van voor de muziek uitlopen? Nee, want zoals baron Van Voorst tot Voorst zelf aangeeft, gaat het om een tijdelijke maatregel in afwachting van solide afspraken met de Provincie. En de Provincie heeft het Nationale Park in de wachtstand gezet door het besluit pas na de zomervakantie in gesprek te zullen gaan.

De tussen De Hoge Veluwe en Provincie Gelderland gemaakte afspraken over de faunapassages dateren uit 2012. Ze waren gemaakt voor een periode van vijf jaar (dus 2017). Dat er geen einddatum was genoemd, is voor jurist Jasper Jongman reden om in de media te kakelen: plaatsing van die hekken mag helemaal niet, want de afspraken die daarover gemaakt zijn eindigen nu niet – dan niet – nooit. (https://www.gelderlander.nl/arnhem/park-hoge-veluwe-schendt-door-wolfwerende-hekken-miljoenendeal-met-provincie-gelderland~a4ad7068/)

Is dit niet de idiotie ten top?

Waarom spreek je een termijn van vijf jaar af? Om je daar aan het eind van de rit als onbetrouwbare partner niet aan te houden? Er is namelijk altijd wel een of andere gewiekste jurist te vinden, die met veel omhaal van woorden de tegenpartij wil / kan laten geloven dat gemaakte afspraken per definitie toch niet geldig zijn. Tja, als je het zo bekijkt… kom ik bij de bakker en zie ik op de winkeldeur geen briefje met openingstijden (afspraak: van zo tot zo laat verwelkomen wij u graag in onze zaak). Geen idee tussen welke tijden ik welkom ben, dus… mag ik hoe dan ook altijd naar binnen om een brood te scoren, want van een sluitingstijd van de zaak weet ik helemaal niets af.

Insprong Deelenseweg, gezien richting De Hoge Veluwe op 18 oktober 2015 – Foto: ©Yvonne Arentzen

Insprong Deelenseweg, gezien richting De Hoge Veluwe op 18 oktober 2015 – Foto: ©Yvonne Arentzen

Belemmering 

Hadden diverse Gelderse politici de maatregel van De Hoge Veluwe al heel snel onacceptabel genoemd, op woensdag 28 augustus liet CdK John Berends in De Stentor optekenen, dat die hekken er niet horen omdat ze dieren als herten en konijnen in de weg staan (www.destentor.nl/veluwe/gelderse-commissaris-wil-hekken-om-hoge-veluwe-weg-niet-acceptabelã6e6c6eb/): ‘Voor veel zoogdieren (…) betekenen dergelijke rasters dat passage redelijkerwijs niet mogelijk is. De belemmering kan dagelijkse voedseltochten onmogelijk maken maar ook de grotere jaarlijkse trekbewegingen zoals bij de hertenbronst.’

Ondeskundigheid

Als journalist Sjoerd Hartholt de Commissaris letterlijk geciteerd heeft, kun je als lezer geen groter bewijs voor de ondeskundigheid van de provinciale vertegenwoordiger van de koning voorgeschoteld krijgen. Tot 2013 was De Hoge Veluwe een hermetisch gesloten gebied voor in elk geval het grofwild. Herten ondernamen dus geen dagelijkse voedseltochten naar Oud-Reemst, Planken Wambuis en omstreken noch naar Deelerwoud3 (het deel van een groter geheel met de overkoepelende naam Deelerwoud, dat dankzij subsidies van Rijksoverheid en Provincie alsmede een grote, landelijke inzamelingsactie sinds 1970 in bezit is van Natuurmonumenten). Ook waren er naar genoemde gebieden al in lengte der jaren geen trekbewegingen in het kader van de hertenbronst. Heeft de Commissaris de verkeerde bronnen geraadpleegd of zich iets laten influisteren door iemand zonder verstand van zaken? Ach, in een samenleving, waar spieken (opzoeken op internet en de gevonden ‘weetjes’ presenteren als de waarheid) zelfs volgens de landelijke regering al meer telt dan feitenkennis (dingen uit het blote hoofd weten), kun je zoiets verwachten…

Afrikaanse varkenspest

Het ergste vindt CdK Berends, dat de baron en zijn kompanen in het kwaad de euvele moed hebben gehad twee deuren dicht te gooien, die nota bene door de Provincie Gelderland gefinancierd zijn. Ongeveer vijf miljoen voor de wildpassages plus enkele tonnen aan ‘gebruikersvergoeding’ en monitoring in één klap naar de vaantjes. Tenzij er “dwingende redenen” zijn, zijn de hekken onacceptabel!

Dat De Hoge Veluwe eind 2018 de zwijnenpoortjes sloot om de Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden (https://www.hogeveluwe.nl/nl/nieuws/2018-10-31-np-de-hoge-veluwe-sluit-park-voor-wilde-zwijnen), was voor de Provincie overigens wel acceptabel (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2422736/Ecoducten-voor-de-wolf-afsluiten-terecht-of-onterecht).

Ongetwijfeld zal het landbouwbelang bij deze Provinciale beoordeling een grote rol hebben gespeeld – en misschien tevens private belangen; de brave burger hoef je per slot van rekening ook niet op te zadelen met wat losgeslagen zwijntjes, die in één nacht een trits tuintjes grondig omspitten.

Foto rechts:  Zwijnenpoortje op ecoduct Oud-Reemst, gezien vanuit het Park op 17 oktober 2015 – Foto: ©Yvonne Arentzen  >>

Lees ook: Met de hakken in het zand – Deel 2

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/09/04/met-de-hakken-in-het-zand-deel-1/