Herkenning reebok via de camera – Deel 1

Ter inleiding…

Voordien heb ik vaker -als pensionado- artikeltjes geschreven over mijn positieve belevingswaarde tijdens de reeënbronst. Ook de afgelopen periode vanaf half juli t/m de eerste week van augustus was het weer bal met de “kleine hertjes” zoals sommige mensen het reewild betitelen. Het is tijdens de voortplantingsperiode fascinerend om te zien op welke wijze en met hoge snelheid de bok achter de geit aan loopt te jakkeren (lees: drijven door de bok).

Volledigheidshalve: Dat schouwspel heb ik beroepshalve en thans als pensionado reeds tig keer als een voorrecht mogen aanschouwen. En nog, omstreeks half juli krijg ik weer de kriebels om met de camera er op uit te trekken. Dat is dito het geval tijdens de edelherten bronst vanaf half september in de vrije wildbaan. Dan heb ik een onweerstaanbare innerlijke drive (lees: uitdaging) om de plaatsbok of plaatshert -van vorig jaar- weer tijdens de bronstperiode in mijn telelens te vangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s boven: Wegens lichtkleurig gewei, kort voordien geveegde -intrigerende- reebok van de Veluwezoom (vorig jaar) d.d. 6-april-2018 nog in zijn opvallende donkerkleurige winterjas – Foto’s: ©Ton Heekelaar

Op jacht naar de intrigerende reebok     

Nu we de basis elementen van deze intrigerende donkerkleurige reebok d.d. 6-april 2018 daar aan de Zuid-Veluwezoom weer enigszins op ons netvlies hebben geïmplanteerd, heb ik omstreeks half juli-2019 een jachtplan voor mijn foto-camera opgesteld. Namelijk dat deze reebok -thans- tijdens de reeënbronst -als plaatsbok- vermoedelijk zijn domicilie heeft in de hoge bloemrijke vegetatie van een voormalig bouwland in het Nationaal Park Veluwezoom-NM. Vol verwachting viel mijn keuze voor een goede cameraopstelling d.d. zaterdag 13-juli-2019 op een overhangende beukentak aan de rand van dat voormalige bouwland. Vandaar had ik fotografisch gezien in ieder geval -in de loop van de avond- geen last van de hinderlijke ondergaande zonnestralen. Vanaf de gekozen locatie keek uit over een schitterende gele zee van bloeiend Jacobs Kruiskruid. Boeren met koeien en paardenhouders denken daar echter niet zo positief over! Edoch, in gedroogde vorm tussen het winterhooi voor het vee is deze vegetatie namelijk giftig! Het gif hoopt zich op in de lever met alle desastreuze gevolgen van dien!Op jacht naar intrigerende reebok

Toen ik mij die zaterdagavond zorgvuldig met mijn fotohandel had geïnstalleerd en… gecamoufleerd, monsterde ik vanaf mijn driepootstoeltje (lees: jagersstoeltje) de locatie voor mij. Niets, ‘nada’ als alleen een gele zee aan bloemenpracht viel te bewonderen. Maar ja, als reewild lekker in- en tussen die hoge vegetatie zit te rusten of te herkauwen, zie je natuurlijk geen kop nog staart. Dan maar eens kijken of ik enige reactie kan bewerkstelligen met het reeën mechaniek. Een paar fiepjes ten gehore brengen met de vertrouwde good old buttolo wil nog wel eens helpen!

Terstond na een paar keer fiepen met het ree mechaniek (buttolo) stond plotseling tegen de bosrand in een zee aan bloeiend/geelkleurig Jacobs-Kruiskruis, een schoonheid van een reebok -naar zijn vermeende concurrent- in mijn richting te zekeren - Foto: ©Ton Heekelaar

Terstond na een paar keer fiepen met het ree mechaniek (buttolo) stond plotseling tegen de bosrand in een zee aan bloeiend/geelkleurig Jacobs-Kruiskruid, een schoonheid van een reebok -naar zijn vermeende concurrent- in mijn richting te zekeren – Foto: ©Ton Heekelaar

Wat denk je wat?

Vermoedelijk heb ik even niet goed opgelet, doch -kort nadien- zag ik plotseling tegen de bosrand -in de kleurrijke vegetatie- een stuk reewild staan. Ik kan niet met zekerheid zeggen of het ree uit de bloemenzee is opgestaan, dan wel uit het achterliggende grove dennenbos is komen aan wandelen. In ieder geval had ik prachtige aanblik van een super attente, wonder schone reebok, die naar zijn vermeende concurrent, in mijn richting stond te zekeren!

Lees ook: Herkenning reebok via de camera – Deel 2 – Slot

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/08/13/herkenning-reebok-via-de-camera-deel-1/