Advies bij het vinden van een pasgeboren kalfje/lammetje

Hoe dient de recreant te handelen bij het vinden van pasgeboren/hulpeloze ree, dam of roodwildkalveren, alsmede moeflon lammeren?

Les.1

Nooit veronderstellen dat het desbetreffende moederdier haar jong(en) in de steek heeft gelaten. Dat is in principe -in de praktijk- nimmer het geval….tenzij! *Tenzij:…… door het verkeer dodelijk is verongelukt. *Tenzij: ……door loslopende/jagende hond(en) is opgejaagd en dien ten gevolge dodelijk is verongelukt tegen een raster. *Of dito: …….ernstig is gewond -gebroken poot(en)- middels verstrikt te zijn geraakt in een wild- of vee kerend rooster. *Tenzij:…….. ernstig bijt-letsel door de loslopende/jagende hond(en) heeft opgelopen.

Pas geboren en hulpeloos reekalf op de Midden Veluwe. Advies: Afblijven en laten liggen. Eventueel een fotootje van de unieke ervaring maken en daarna u wandeling vervolgen - Foto: ©Ton Heekelaar.

Pas geboren en hulpeloos reekalf op de Midden Veluwe. Advies: Afblijven en laten liggen. Eventueel een fotootje van de unieke ervaring maken en daarna u wandeling vervolgen – Foto: ©Ton Heekelaar.

Les.2

Het pasgeboren/hulpeloze jong(en) niet met blote handen aanraken, aaien en/of meenemen naar de boswachter. Dat kan het moederdier afschrikken en in het ernstigste geval haar jong(en) in de steek laten!

Reekalfje rent vanwege verstoring in blinde paniek de rijweg over in het Nationaal Park Veluwezoom - Foto: ©Ton Heekelaar.

Reekalfje rent vanwege verstoring in blinde paniek de rijweg over in het Nationaal Park Veluwezoom – Foto: ©Ton Heekelaar.

Les.3

Van de unieke en dierbare ervaring bij het toevallig vinden van een pasgeboren kalfje of lam een foto nemen en direct hierna u wandeling weer vervolgen, is zonder enige schade aan de fauna te berokkenen, algemeen te doen gebruikelijk. Het betreft hier immers een niet alledaagse ervaring……..

Wanneer het rustiger wordt -met de recreatiedruk- zal moeder reegeit weldra haar afgelegde kalf opzoeken om een veiliger heenkomen te zoeken - Foto: ©Ton Heekelaar

Wanneer het rustiger wordt -met de recreatiedruk- zal moeder reegeit weldra haar afgelegde kalf opzoeken om een veiliger heenkomen te zoeken – Foto: ©Ton Heekelaar

Les. 4

Het is een goed gebruik de boswachter van u bevindingen in kennis te stellen. Dan kan de boswachter -eventueel- een beroep doen op u bereidwilligheid om u bevindingen – persoonlijk ter plaatse – te laten aanwijzen! Dat voorkomt in de regel een hoop miscommunicatie.

Dwalend moeflonlam zonder (moeder) ooi op de HV. -Foto: ©Ton Heekelaar

Dwalend moeflonlam zonder (moeder) ooi op de HV. -Foto: ©Ton Heekelaar

Noot vanuit de praktijk:

Het is over het algemeen de “onwetendheid” en “ter goeder trouw” handelen door het publiek tijdens het vinden van een pasgeboren en hulpeloos kalfje/lammetje in een natuurgebied.

Men leeft in de veronderstellingen dat een dergelijk jong door het moederdier is verstoten/verlaten. Om het jonge/hulpeloze diertje te redden pakt men het met de beste bedoelingen op om naar de boswachter te brengen! De boswachter dient in dergelijke gevallen -desgevraagd- via persoonlijke aanwijzingen van de vinder, ten spoedigste zorg te dragen dat het jong exact op dezelfde plek in het natuurgebied weer wordt terug gezet.

Dan blijkt uit praktijk ervaringen van diverse deskundige faunabeheerders -dat bij vergelijkbare gevallen zoals hiervoor genoemd- dat de moederbinding verbazingwekkend en- bewonderenswaardig groot blijkt te zijn. Het moederdier zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid haar jong komen zoeken en…..roepen. Ondanks de mensenlucht zal het moederdier haar teruggeplaatste jong -kort nadien- voor 99% a 100% aannemen ten einde het ten spoedigste te laten drinken van de warme- en voedzame melk uit haar inmiddels gespannen uier……….

Gelukkig is het roodwildkalf op de HV weer met moeder herenigd. “En nu melk drinken, want daar word je groot en sterk van”, aldus de jongens van de reclame wereld! - Foto: ©Ton Heekelaar

Gelukkig is het roodwildkalf op de HV weer met moeder herenigd. “En nu melk drinken, want daar word je groot en sterk van”, aldus de jongens van de reclame wereld! – Foto: ©Ton Heekelaar

Tot slot de morele verplichting:

De boswachter is bij terugplaatsing van een kalfje of moeflonlammetje in het veld -moreel verplicht- om op gepaste afstand en op gezette tijden – ter plaatse – het één en ander te monitoren betreffende het welzijn van een geslaagde terugplaats actie………Zie onder

Een reekalfje dat is teruggeplaatst - Foto: ©Ton Heekelaar..

Een reekalfje dat is teruggeplaatst – Foto: ©Ton Heekelaar

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/06/12/advies-bij-het-vinden-van-een-pasgeboren-kalfje-lammetje/