Moeflons langs de Wildbaanweg

Er zijn enkele honderden moeflons op de Veluwe… nu nog wel!

Onlangs waren wij weer eens op de Hoge Veluwe en wat later in de namiddag reden Fransien en ik over de bekende Wildbaanweg, die zijn naam dan ook vaak wel eer aan doet, want meestal kunnen we daar rond deze tijd wel wild aantreffen. Deze keer bleek het een kleine kudde moeflons te zijn, met een flink aantal lammetjes in hun midden, die inmiddels alweer enkele weken oud zijn.  Ook zagen we iets verderop een tweetal die aan het snoepen waren van de heidestruiken en iets verder weg nog eentje, een prachtig gezicht dat kleine spul.

Twee moeflonlammetjes snoepen van de heidestruiken – Foto: ©Louis Fraanje

Twee moeflonlammetjes snoepen van de heidestruiken – Foto: ©Louis Fraanje

Daar staat een moeflonlammetje heel alleen in de heide – Foto: ©Louis Fraanje

Daar staat een moeflonlammetje heel alleen in de heide – Foto: ©Louis Fraanje

Lenige dieren

Als we de camera wat meer naar links draaien zien we ook daar een aantal lammetjes, die zijn uitgebreid met elkaar aan het ‘dollen’, ze draaien om hun as en springen omhoog of ze nooit anders gedaan hebben. Ieder jaar weer is dit genieten in optima forma, zo lenig als ze zijn deze jonge dieren.

Het is een draaien en springen en tegen elkaar opboksen – Foto: ©Louis Fraanje

Het is een draaien en springen en tegen elkaar opboksen – Foto: ©Louis Fraanje

Niets is te dol voor deze kleine dieren – Foto: ©Louis Fraanje

Niets is te dol voor deze kleine dieren – Foto: ©Louis Fraanje

Al huppelend en spelend dollen de lammetjes door het open veld – Foto: ©Louis Fraanje

Al huppelend en spelend dollen de lammetjes door het open veld – Foto: ©Louis Fraanje

Een exoot

Hoewel wij de moeflon een prachtig dier vinden en het volgens ons ook een welkome afwisseling is op de Veluwe, vindt de provincie Gelderland dat verdere verspreiding van de moeflon moet worden voorkomen. Omdat deze wilde schapensoort een exoot is, heeft het geen beschermde status en kan dus buiten zijn normale leefgebied gewoon afgeschoten worden. Een belachelijk gegeven, als men bedenkt dat her en der Konikpaarden en Schotse Hooglanders uitgezet zijn voor begrazing van de Veluwse heide, terwijl de moeflon dat al veel langer deed en doet.

Uiteindelijk gaat de hele kudde er vandoor – Foto: ©Louis Fraanje

Uiteindelijk gaat de hele kudde er vandoor – Foto: ©Louis Fraanje

De lammetjes zweven als het ware over de heide – Foto: ©Louis Fraanje

De lammetjes zweven als het ware over de heide – Foto: ©Louis Fraanje

Een ooi met haar lammetje – Foto: ©Louis Fraanje

Een ooi met haar lammetje – Foto: ©Louis Fraanje

Bedreigd…

De moeflon komt dus van oorsprong niet in Nederland voor en wordt daarom een exoot genoemd.

De laatste natuurlijke populaties – in het gebied van herkomst – op Corsica en Sardinië zijn bedreigd en bestaan uit nog enkele honderden dieren, terwijl de elders in Europa uitgezette dieren het zeer goed doen.

Daar komt dan nu de wolf nog bij, die achter de moeflons aan gaat jagen, een nieuwe bedreiging dus, maar dan in ons eigen landje!

Lees ook: ‘Wolf gevaar voor weerloze moeflons’

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/05/15/moeflons-langs-de-wildbaanweg/