Biomassa bijstoken voor de energietransitie is contraproductief

Leffert Oldenkamp

Leffert Oldenkamp

CO2 is niet aan landsgrenzen gebonden…

Remco de Boer veronderstelt op 25 april jl. in het Financiële Dagblad dat het stoken van biomassa nog maar even door moet gaan. We zouden vooralsnog niet zonder koolstofhoudende(fossiele) brandstoffen kunnen.

Aardgas levert veruit de minste uitstoot op van de beschikbare brandstoffen en alle vormen van biomassa veroorzaken veruit de grootste uitstoot. Je zou dan veronderstellen dat met het gebruik van biomassa ons CO2-probleem onnodig wordt verscherpt.

Echter, De Boer denkt dat biomassa niet goed en niet slecht is. Een beetje zwanger moet kunnen, volgens hem, zonder te bevallen. We mogen van hem blijven stoken omdat de uitgestoten  CO2 weer zou worden vastgelegd in plantengroei, vooral in bomen.

Hoe meer houtaanwas, hoe gunstiger voor het klimaat - Foto: ©Louis Fraanje

Hoe meer houtaanwas, hoe gunstiger voor het klimaat – Foto: ©Louis Fraanje

Houtaanwas duurzaam toepassen

Nu zal elke bosbouwer kunnen beamen dat bomen in staat zijn CO2 op te nemen en vooral in hout langdurig vast te leggen. Dus hoe meer houtaanwas, hoe gunstiger voor het klimaat, vooral als we hout in duurzame toepassingen(meubels, gebouwen, etc.) verwerken en vooral niet verbranden of laten verrotten.

Voor de groei van bomen hoeven we niet extra CO2-moleculen in de atmosfeer te brengen door meer biomassa(chips, pellets, biodiesel, bio-kerosine, en dergelijke)te verstoken. Van die moleculen zijn er immers nu al veel te veel. Zolang die overmaat toeneemt, is het zaak de brandstof te kiezen die de minste uitstoot veroorzaakt.

Alles is beter dan biomassa, maar vooral aardgas moeten we koesteren. Daarnaast zouden we veel meer bossen moeten aanleggen en het bestaande bos beter beheren om zo ook meer houtaanwas in waardevolle bos-ecosystemen te krijgen.

Biomassa is contraproductief

Dat in sommige landen het bosbeheer al meer is  gericht op houtaanwas kan geen reden zijn om daar biomassa te verstoken. CO2 is niet aan landsgrenzen gebonden, het gaat om beter bosbeleid wereldwijd. Omdat er al heel veel biomassacentrales zijn, is er intussen zoveel hout nodig dat bossen veel te vroeg worden omgevormd: nog voordat ze de voor klimaatdoelen benodigde aanwas hebben gerealiseerd en nog voordat biodiversiteit zich heeft kunnen ontwikkelen. Dat willen we toch niet?

Dus zolang de uitstoot niet voldoende is teruggedrongen en zolang er per saldo meer bossen verdwijnen dan er bijkomen, is gebruik van alle vormen van biomassa contraproductief voor onze klimaatdoelen en voor onze biodiversiteit.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige, Wageningen

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook eens dit filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/05/06/biomassa-bijstoken-voor-de-energietransitieis-contraproductief/