Hoeveel CO2 verdragen onze kleinkinderen?

Leffert Oldenkamp

Onze relatie met het klimaat is wel complex…

Er zit volgens het IPCC te veel CO2 in de lucht, waardoor het op aarde warmer wordt. Er zijn nog meer factoren, zoals een periodiek wisselende baan van de aarde om de zon, die schommelingen in het klimaat kunnen veroorzaken. Daar hebben we geen invloed op. Maar onze relatie met het klimaat is daarmee wel complex. Bovendien kent CO2 niet alleen nadelen, maar is ook essentieel voor het leven op aarde. Niettemin lijkt minder CO2 wel verstandig.

Onvoldoende compensatie

Door toenemend verkeer (vliegtuigen, boten, auto’s), industriële ontwikkelingen en meer centrales op biomassa en steenkool blijft de uitstoot stijgen. Besparingen door isolatie, windmolens, zonnepanelen en milieubewust gedrag compenseren dat onvoldoende.

Lekker schaatsen op de Geul in Wageningen - Foto: Leffert Oldenkamp

Lekker schaatsen op de Geul in Wageningen – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Jammer van het smelt- en kwelwater op de ijsbaan…

- Foto's: Leffert Oldenkamp

– Foto’s: ©Leffert Oldenkamp

 

 

 

 

 

 

 

Gering effect

Op 21 november was ik in Wageningen op een KLV-wereldlezing. Weerman Gerrit Hiemstra begeleidde drie inleidingen over aan een veranderend klimaat aangepast grondgebruik en natuurbeheer. Om veel redenen zinvol, maar vanuit de zaal werd op het geringe effect op de CO2 balans gewezen. Minder vliegen en meer bomen planten werd toen geopperd, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Van het gas af… verstandig?

Van het gas af

Op 28 november kwam Diederik Samson in Wageningen zijn ‘van het gas af’- verhaal afsteken. Ook hier de nodige verwarring.

Zijn voorstel ging vooral over het betaalbaar houden van die operatie voor de gemiddelde Nederlander. Niet over vermindering van uitstoot. Dat gaf Samson toe, maar vond ‘van het gas af’ belangrijker dan een lager CO2 gehalte in de atmosfeer.

Een opmerkelijke uitspraak omdat de plannen van de regering – koste wat het kost – toch echt mikken op minder uitstoot.

Klimbos kinderen - Foto: Leffert Oldenkamp

Bomen planten voor kinderen, niet gek – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Onrijpe voorstellen

Op beide bijeenkomsten werd dus onvoldoende duidelijk hoe de CO2 balans te verbeteren valt. Bij 51% van de aanwezigen klinkt dan de oproep om ten behoeve van kleinkinderen dan maar aan de slag te gaan met deze onrijpe voorstellen. 49% gaat naar huis in de veronderstelling dat het beter is om kleinkinderen te behoeden voor dergelijke voorstellen.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp,bosbouwkundige, Wageningen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/01/24/hoeveel-co2-verdragen-onze-kleinkinderen/