Grofwild op de Veluwe met Dick Bulten

1 foto 1 Grofwild Veluwe

Natuurfilmer Dick Bulten in actie op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Natuurfilmer Dick Bulten 

Dick Bulten(75) is geboren en getogen aan de rand van de Kruisbergse bossen in Doetinchem. Zijn bijzondere interesse in vooral de natuur is in de loop der jaren steeds breder geworden.

Zo heeft zijn zelfstudie in de sterrenkunde en ruimtevaart er in 1985 toe geleid dat hij met zijn vrouw getuige is geweest bij de lancering van de eerste Nederlandse ruimtevaarder: Wubbo Ockels. Dat is vastgelegd met de toen juist beschikbare eerste camcorder.

13 nominaties

Vanaf dat moment is hij zich steeds meer gaan toeleggen op het filmen van de natuur in zowel binnen- als buitenland. De kennis daarvoor heeft hij opgedaan bij plaatselijke en landelijke video amateur clubs. Dat resulteerde in 13 nominaties voor de Nederlandse film manifestaties. Eén daarvan is getiteld “Wel en wee van het ree” en opgenomen op landgoed Hackfort in Vorden. Meer hierover: Wel en wee van het ree

Gigantische klus

Na het zien van deze film nam John ter Horst, (in 2012 nog boswachter bij het Geldersch Landschap & Kasteelen) contact op met de vraag om eens met hem mee te gaan naar de Veluwe. Daar is toen het idee geopperd een documentaire te maken over het Grofwild op de Veluwe. Wel zoals Bulten het zelf waarnam en beoordeelde maar met de wetenschap en tekstcontrole van een ervaren boswachter. Een gigantische klus die uiteindelijk in 2016 is voltooid.

2 foto 2 Grofwild Veluwe

Natuurfilmer Dick Bulten en boswachter John ter Horst tijden een reeënbronstexcursie – Foto: ©Burry van den Brink

Documentaire “Grofwild op de Veluwe”

Ruim drie en een half jaar heeft de Doetinchemse natuurfilmer Dick Bulten filmopnamen gemaakt van het grofwild op diverse Veluwse locaties. Daarbij veelal met de vrijwillige medewerking van boswachter John ter Horst.  “Ik ben Dick ooit tegengekomen op een excursie van mij, en er ontstond een wederzijdse interesse, wel argwanend door mij bekeken in den beginne. Fotografen en Faunabeheerders / BOA,s zijn over het algemeen geen vrienden. Heb toch gemeend dat het wel wat zou kunnen worden en het is wat geworden.” aldus boswachter en vriend John ter Horst.

3 foto 3 Grofwild Veluwe

Eén van de hoofrolspelers het edelhert in de film “Grofwild op de Veluwe” – Foto: ©Dick Pasman

Grofwild en beheer

De hoofdrolspelers zijn de vijf grootste wilde zoogdieren in Nederland: edelhert, damhert, ree, wild zwijn en moeflon. Na een kort overzicht van hun leefgebied, volgt de camera eerst de jaarlijkse ontwikkelingen en gedragingen van deze diersoorten. Daarna komt het beheer aan de orde. Het grofwild heeft ondanks een Veluws oppervlak van honderdduizend hectare, toch een beperkte ruimte om te leven, omdat een groot deel ervan gebruikt wordt voor landbouw, wonen, werken en recreatie. Niet alleen om de door het wild veroorzaakte schade aan gewassen en bossen te verminderen, maar ook door de vele aanrijdingen met deze dieren moet er beheerd worden.

Realistische kijk

Omdat daarvoor in ons land geen predatoren meer zijn, betekent het dat er binnen een groot aantal leefgebieden jaarlijks afschot plaatsvindt van het aantal dat boven de natuurlijke draagkracht voor die gebieden gewenst is. Het welzijn van een gezonde populatie grofwild is hierbij bepalend. Dit afschot wordt uitgevoerd door professionele faunabeheerders die zich aan strenge regels dienen te houden. Voor iedereen die begaan is met de natuur en open staat voor een realistische kijk op het beheer, is deze film een bron van educatieve informatie.

TV Gelderland

Grofwild op de Veluwe is 24- en 25 juli 2018 in twee delen uitgezonden op TV Gelderland en is daarna een maand lang nog te bekijken via “uitzending gemist”.

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk de film “Grofwild op de Veluwe” in twee delen: Grofwild op de Veluwe – – Omroep Gelderland

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/08/09/grofwild-op-de-veluwe-met-dick-bulten/