Klimaat-slim bosbeheer vergt andere aanpak

Leffert Oldenkamp

Als er dus te veel CO2 in de lucht zit moet je zorgen dat er toenemende houtaanwas komt

In Trouw (8 augustus) pleit Nabuurs voor aanleg van meer bossen. Dat is uitstekend, hoe meer hoe beter. Maar om het klimaat te redden vergt het wel een andere benadering. Bossen leggen niet zo maar de uitstoot van broeikasgassen vast. De meeste CO2 wordt, net als bij landbouwgewassen, in feite over langere of kortere tijd rondgepompt. Alleen in hout kan het langer worden vastgehouden.

Nieuwe bossen verjongen

Als er dus te veel CO2 in de lucht zit moet je zorgen dat er toenemende houtaanwas komt. Daar zorgen we met de bestaande bossen al niet voor ( afnemende bosoppervlakte en afnemende aanwas door het kappen van de betere groeiers) en in het voorstel van Nabuurs zorgen de extra bossen daar ook niet voor. We laten (wereldwijd) na om bestaande en nieuwe bossen te verjongen met voor CO2 compensatie goed groeiende boomsoorten.

IPCC waarschuwt voor snelle toename wereldwijde CO2uitstoot 1 2zz8nd – Foto: ©IPCC

Te veel uitstoot

Bovendien is de compensatie van de uitstoot slechts realiseerbaar als hout in blijvende producten wordt verwerkt (meubels, balken, platen..) en niet wordt verbrand voor energie.

Immers biomassa stoot veel meer CO2 per eenheid opgewekte energie uit dan bijvoorbeeld aardgas of steenkool. Nabuurs blijft volhouden dat energie uit biomassa de uitstoot neutraliseert. Helaas is er al te veel uitstoot en de extra CO2 uit biomassa maakt dat alleen maar erger.

Biomassa vermijden

Bij dit ‘slimme’ plan van Nabuurs wordt vergeten dat voor aanleg van extra bos de grondverwerving in Nederland veel geld gaat kosten en veel weerstanden zal oproepen vanwege andere bestemmingen. Het is dus slimmer om het beheer van bossen, die we al hebben, te verbeteren en extra uitstoot door verbranding van biomassa te vermijden.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook: Ons bos gaat eraan!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/08/08/klimaat-slim-bosbeheer-vergt-andere-aanpak/