Het wel & wee op de Zuid-Veluwe – Deel 3

Verslag wel & wee op landgoed Rosendael

Mijn foto-schuiltent/hut had ik aan de buitenzijde bekleed met takken en bladeren, dat bleek een waar paradijs voor teken. Tijdens het posten in totaal tien keer over een dag/fotosessie en totaal 50 uur posten vanaf 28-mei t/m 28-juni-2018 was het iedere foto-sessie raak, om gevaarlijke teken van lijf en ledematen te verwijderen. Ook de aanhoudende jeuk na verwijdering van deze letterlijk en figuurlijk kleine bloedzuigers van het zuiverste water was beslist geen pretje. Maar… voor een mooi- of uniek buitenplaatje dient men deze ontberingen echter voor lief te nemen!

De schuiltent/hut d.d. 28-juni-2018 tijdens de laatste aanzit-sessie zijn de beukenbladeren geheel verdort. Dat geeft echter een natuurlijker aanzien. De gevaarlijke teken op/aan de al dan niet verdorde bladeren, alsmede op/aan dennennaalden blijven attent en….actief om op deze buiten fotograaf over te springen! – Foto: ©Ton Heekelaar

De hamvraag:

Of die ontberingen ook zijn vruchten heeft opgeleverd? Volmondig: Ja. Totaal 21 vogel soorten waargenomen. Feitelijk 23, doch 2 keer uitsluitend op geluid (koekoek en raaf). Voor de duidelijkheid: De onderstaande 21 vogelsoorten heb ik allen zonder lokmiddelen waargenomen dan wel geplaat . Dus geen gebruik van vogelzaad, vetbollen of pindakaas en etc. Dus louter en alleen gespeculeerd op waterbehoefte om te drinken en wassen/badderen in het restant water van de grofwildzoel langs het wandelpad. Dat wandelpad is met het oogmerk voor recreatieve doeleinden door de landgoed-eigenaar voor publiek opengesteld.                                      

Goudvink-man komt drinken in de zoel - Foto: ©Ton Heekelaar

Goudvink-man komt drinken in de zoel – Foto: ©Ton Heekelaar

      Totale fauna

Vanwege het zoelen door wilde-zwijnen is een vrij dichte (slip)-onderlaag ontstaan waar relatief lang water in blijft staan. Daar profiteert in feite de totale fauna en insectenwereld van.

Te weten: de hieronder vermelde vogelsoorten in 10 keer een post-sessie waargenomen:

1. Havik (juveniele en adulte)/ 2. Zwartkop (man en vrouw)/ 3. Goudhaantje/ 4. Roodborst/ 5. Grote bonte specht (man en vrouw)/ 6. Boomklever/ 7. Vlaamse gaai/ 8. Tjiftjaf- en/of Fitis (moeilijk ?)/ 9. Houtduif / 10. Bonte vliegenvanger/
11. Koolmees/ 12. Pimpelmees/ 13. Zwarte mees/ 14. Kuifmees/ 
15. Matkop- en/of Glanskopmees(moeilijk?)/ 16. Goudvink (man en vrouw)/ 17. Zanglijster (juveniel en adult)/ 18. Merel (man & vrouw) 19. Appelvink (man en vrouw)/ 20. Vink (man en vrouw) soort in overtal./ 21. Fluiter     

De groenachtige Fluiter met zijn kenmerkende geel/groene oogstreep - Foto: ©Ton Heekelaar

De groenachtige Fluiter met zijn kenmerkende geel/groene oogstreep – Foto: ©Ton Heekelaar

Lees ook: Het wel & wee op de Zuid-Veluwe – Deel 4 – Slot

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/07/19/het-wel-wee-op-de-zuid-veluwe-deel-3/