Het wel & wee op de Zuid-Veluwe – Deel 4 – Slot

Wat een langdurige droogte allemaal teweeg kan brengen…

Toen ik per e-bike, na een langdurige fotografie-sessie in de schuiltent op dinsdag 26 juni 2018 omstreeks 20.30 uur huiswaarts keerde, rook ik op een bepaalde plaats langs het zandpad een sterke rottende lucht van één of ander dood dier. Daar ik op tijd thuis moest zijn wegens een afspraak, heb ik daar verder geen aandacht aan besteed. Echter, toen ik de volgende avond op woensdag 27-juni aldaar weer per e-bike langs kwam rook ik wederom die rottende lucht. Terstond mijn e-bike geparkeerd en in cirkels ter plaatse gezocht.

Op dat moment kwam de mij bekende jeep aangereden met de desbetreffende veldverzorger aan het stuur. Ik deelde hem mijn bevindingen mede. Derhalve hebben wij ter plaatse terstond een nader onderzoek ingesteld. In de grote -geheel droge fauna drink/zoel- op de grens van Staatsbosbeheer(SBB) vonden wij de (weinige) restanten van een wild zwijn. Aan de hand van uiterlijke kenmerken zoals o.a. kleur haar, grote/volume schouderblad en ribben was de conclusie dat een wild zwijn(overloper) aldaar de laatste adem heeft uitgeblazen!

 1 Wel en wee - Overlopers - Foto: ©Ton Heekelaar

De middelste overloper op de Zuid-Veluwe is wel in extreem slechte schurftachtige conditie. Dat een dergelijk dier een natuurlijke dood sterft dient men bij het wildbeheer in te calculeren – Foto: ©Ton Heekelaar

Opmerking:

Op een groot grofwild-bestand heeft men natuurlijke uitval door o.a voedsel gebrek en/of blikseminslag. Tevens door menselijk handelen tijdens wildbeheer (lees: jacht), stroperij en verkeer. Het verlies van enkels stuks grofwild dient iedere landgoed eigenaar als een voldongen feit -jaarlijks- in te calculeren!

Een van de drie bast-herten tijdens een zomerse hevige regen- en onweersbui door blikseminslag dodelijk getroffen in de Imbosch - Foto: ©Ton Heekelaar

Een van de drie bast-herten tijdens een zomerse hevige regen- en onweersbui door blikseminslag dodelijk getroffen in de Imbosch – Foto: ©Ton Heekelaar

In overweging gevende:

Om datgene te bewerkstelligen om NU de noodzakelijk werkzaamheden te doen- of laten uitvoeren opdat de sinds decennia bekende drink/zoel plaats(en) voor de totale fauna (machinaal) word(en) schoongemaakt. Daarbij het regenwater van het pad weer wordt geleid naar de drinkpoel(en). Recentelijk heeft SBB daar op de Zuid-Veluwe uitvoering aan gegeven. Helaas is men kennelijk bij SBB de hiervoor vermelde grote drink/zoel vergeten. Vervolgens deze te laten doen vullen door brandweer, dan wel een boer met grote watertank… Vergeef mij als ik thans achter de feiten aan loop!

Vee- en wilddrinkplaats op Terletse Heide vullen met brandweer 1974 - Foto: Wim K. Steffen

Langdurige droogte in de natuur is van alle dag. Een plaatje uit de oude doos omstreeks 1974 . De Rhedense brandweer met de toenmalige oude terrein-brandweerwagens tijdens het vullen van een fauna drink/zoel plaats van Natuurmonumenten op de Terletse Heide in de Imbosch. Uiterst rechts: de pas gehuwde jonge opsteller van dit verslag met zijn vrouw – Foto: ©Wim K. Steffen

*********************************************************************************************************************

Beoogde doel gelukt

Zoals ik in het voorgaande verslag deel 3 reeds heb gememoreerd, heb ik de foto-sessie uit de schuiltent/hut bij de op dat moment nagenoeg opgedroogde grofwild-drink/zoel aan de beukenlaan op donderdag 28-juni beëindigd. Derhalve terstond de schuiltent opgetrokken. Het beoogde doel om roofvogels te platen is gelukt. Zie onderstaande bijlage.

Overjarige jonge havik d.d. 29-mei-2018 (zie weblog 12-juni jl. De Veluwenaar) - Foto: ©Ton Heekelaar

Overjarige jonge havik d.d. 29-mei-2018 (zie weblog 12-juni jl. De Veluwenaar) – Foto: ©Ton Heekelaar

Volwassen havik d.d. 19-juni-2018 in drink/zoel grofwild op de Zuid-Veluwe - Foto: ©Ton Heekelaar

Volwassen havik d.d. 19-juni-2018 in drink/zoel grofwild op de Zuid-Veluwe – Foto: ©Ton Heekelaar

Volwassen havik d.d. 25-juni-2018 in dezelfde drink/zoel op de Zuid-Veluwe - Foto: ©Ton Heekelaar

Volwassen havik d.d. 25-juni-2018 in dezelfde drink/zoel op de Zuid-Veluwe – Foto: ©Ton Heekelaar

*Vermoedelijk zijn deze laatste twee platen van één en dezelfde volwassen havik!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/07/20/het-wel-wee-op-de-zuid-veluwe-deel-4-slot/