Hagepreek op de Ginkelse Heide bij Ede – 45e Editie

Pinksterfeest onder de open hemel

Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) werd op de Picknickplaats Het Wijde Veld bij de Ginkelse Heide bij Ede voor de 45e keer een “Hagepreek” gehouden.  Het lijkt een beetje terug naar de tijd van de Reformatie, maar tegelijkertijd is het ook super actueel!

Enkele honderden mensen waren bijeen gekomen om samen – in de vrije natuur – het Pinksterfeest te vieren. Toegankelijk voor iedereen, zonder kerkmuren en zonder aanzien des persoons. Lopend, op de fiets of met de auto, een klapstoeltje of een kleedje, iedereen op zijn of haar eigen manier, ook Fransien en ik waren erbij!

Enkele honderden mensen waren bijeen gekomen op de Ginkelse Heide - Foto: ©Louis Fraanje

Enkele honderden mensen waren bijeen gekomen op de Ginkelse Heide – Foto: ©Louis Fraanje

Voorganger Ard Borsje uit Ede neemt het programma door met het orkest - Foto: ©Louis Fraanje

Voorganger Ard Borsje uit Ede neemt het programma door met het orkest – Foto: ©Louis Fraanje

Overtuiging en passie

Spontaan werd er een kinderkoor gevormd - Foto: ©Louis Fraanje

Spontaan werd er een kinderkoor gevormd – Foto: ©Louis Fraanje

Om 8.30 uur was de aanvang van het hele gebeuren, beschenen door een heerlijke  en overweldigende meizon, onder de open hemel in de natuur.

Wat een fantastische dienst onder leiding van voorganger Ard Borsje uit Ede, die dat met veel overtuiging en passie deed.

Naast het gezamenlijke zingen, waren er ook twee voordrachten, een declamatie door Elise van Steenbeek en Ruben Olthof.

Ook werd er spontaan een kinderkoor gevormd die onder leiding van Ard Borsje, letterlijk en figuurlijk – uit volle borst zongen.

Voorganger Ard Borsje tijdens zijn preek...

Voorganger Ard Borsje tijdens zijn preek…

Foto's: ©Louis Fraanje

– Foto’s: ©Louis Fraanje

 

 

 

 

 

 

 

Koekoek

Staande op een gewone aanhangwagen, die als preekstoel dienst deed, bracht hij met veel ‘verve’ zijn boodschap over aan de honderden aanwezigen, die met aandacht zaten te luisteren. Een voorganger, die in staat is om op een zeer gedreven manier het Woord van God bij de mensen te brengen. Een manier die voor iedereen – van groot tot klein – te begrijpen is, want dat was echt voelbaar tijdens deze Hagepreek!

Een geweldige ervaring om zo een kerkdienst mee te maken, met op de achtergrond het geluid van de vogels, waarvan de roep van de koekoek er steeds bovenuit klonk. Daarnaast waren er bij de toegangswegen borden geplaatst, waarop gevraagd werd om de rust niet te verstoren, maar dat bleek gelukkig een overbodige luxe.

Bij de toegangswegen naar de Hagepreek waren borden geplaatst - Foto: ©Louis Fraanje

Bij de toegangswegen naar de Hagepreek waren borden geplaatst – Foto: ©Louis Fraanje

Vader en zoon

Vanuit Katwijk was de vader van Ard Borsje, die ook dominee is, met de familie aanwezig. Wat aan mij het bekende gezegde ontlokte: “Zo de ouden zongen, piepen de jongen!”  Want zeg nou zelf, wat is er mooier, dan dat je eigen zoon in de voetsporen van vader treedt en met zoveel passie Gods Woord mag en ook wil verkondigen. Ard Borsje, die in het dagelijkse leven kerkelijk werker in Renswoude is en momenteel een studie theologie volgt, om uiteindelijk  zijn wens om dominee te worden, in vervulling te zien gaan!

Ook de Dominee K.F.W. Borsje, de vader van voorganger Ard Borsje was aanwezig - Foto: ©Louis Fraanje

Ook  dominee K.F.W. Borsje(links), de vader van voorganger Ard Borsje was aanwezig – Foto: ©Louis Fraanje

Mooie ontmoetingen onder elkaar…

– Foto’s: ©Louis Fraanje

 

 

 

 

 

 

 

Saamhorigheid

Na afloop was er voor iedereen gelegenheid, om onder het genot van warme chocolade en iets lekkers, elkaar te ontmoeten.  Tijdens de dienst merkte en voelde je eigenlijk pas goed, de geweldige saamhorigheid, vooral door het samen zingen. Samen zingen schept onderling een hele sterke band, vooral als je allemaal op de zelfde ‘golflengte’ zit. En dat werd nog eens heel duidelijk benadrukt, tijdens de ontmoeting na afloop van deze Hagepreek in de open lucht op de Ginkelse Heide bij Ede!

Na afloop was er lekkere warme chocolade en iets lekkers – Foto: ©Louis Fraanje

Met klapstoeltjes in de hand verliet het publiek het terrein - Foto: ©Louis Fraanje

Met klapstoeltjes in de hand verliet het publiek het terrein – Foto: ©Louis Fraanje

Zo trok iedereen weer tevreden huiswaarts - Foto: ©Louis Fraanje

Zo trok iedereen weer tevreden huiswaarts – Foto: ©Louis Fraanje

______________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring ‘Hagepreek’

Een hagenpreek is een predicatie in het open veld in de eerste tijd van de Reformatie. Het woord werd voor het eerst gebruikt in 1619.

Hagepreek buiten Utrecht in 1860 - Bastiaan de Poorter(1813-1880), (Collectie Museum Catharijneconvent Utrecht)

Hagepreek buiten Utrecht in 1860 – Bastiaan de Poorter(1813-1880), (Collectie Museum Catharijneconvent Utrecht)

Deze werden in de Nederlanden veel gehouden door calvinisten in 1566 en de volgende jaren, omdat openlijke geloofsuitoefening hun verboden was. Nabij de duinen van Dishoek op Walcheren vond in 1566 de eerste hagenpreek van Nederland plaats. In hetzelfde jaar werd in het dorp Zemst eveneens een hagenpreek gehouden. Vandaar bedreigden de protestanten de katholieke status quo in zowel Mechelen, Vilvoorde als Brussel. De Lutheranen hielden in de 16de eeuw onder andere op het Kiel bij Antwerpen hagenpreken.

Meer info: Hagenpreek – Wikipedia

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/05/24/hagepreek-op-de-ginkelse-heide-bij-ede/