Het gevecht tegen de windmolens!

Staatsbosbeheer van pure natuurbeschermingsorganisatie naar een groen nutsbedrijf…

Wie door het Robbenoordbos in de kop van Noord-Holland wandelt – een bosgebied van zeshonderd hectare – ziet met enig geluk reeën, boommarters, verschillende trekvogels en binnenkort ook vier windturbines van 180 meter hoog. Het is voor het eerst in Nederland dat er in een bos windmolens komen.

Als gevolg van het energieakkoord schieten windmolens in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Om de afspraken van windenergie op land te halen moeten er voor 2020 nog zo’n duizend tot vijftienhonderd windturbines komen.

Ruben Lindenburg

Ruben Lindenburg

Windmolens in het bos

De windmolens in het Robbenoordbos zijn gebouwd door NUON. Volgens projectleider Ruben Lindenburg kan het niet anders.

“Nederland lijkt een ruim land, zeker als je hier rondrijdt, maar er zijn veel beperkingen voor windontwikkelaars zoals wij. Niet iedereen wil die dingen rondom het dorp hebben, we hebben gasleidingen waarmee we te maken hebben. We hebben defensieradars. En zo zie je dat de mogelijkheden steeds kleiner worden waar wij een windmolen kunnen neerzetten.”

 

 

“We kunnen niet meer zeggen dat bepaalde gebieden gewoon per definitie uitgesloten zijn”.
 Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde Gelderland

Initiatiefnemers zoals NUON krijgen bij de bouw van windturbines soms hulp uit onverwachte hoek. Staatsbosbeheer, natuurbeschermer en beheerder van het Robbenoordbos, wil graag helpen bij de bouw van de turbines. Ze stelde 3,5 hectare grond beschikbaar, zegt woordvoerder Marcel van Dun.

“Staatsbosbeheer voert overheidsbeleid uit. De overheid wil meer duurzame energie. Wij ook. Het is mooi dat we een omslag aan het maken zijn van pure natuurbeschermingsorganisatie naar een groen nutsbedrijf.”

 

Jan Jacob van Dijk

Jan Jacob van Dijk

Windmolens in de natuur

En op meer plaatsen worden de mogelijkheden onderzocht om windmolens te plaatsen in de natuur. Zo wil de provincie Friesland graag een groot windmolenpark in het IJsselmeer, dat beschermd natuurgebied is, en Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland bekijkt of er mogelijkheden zijn om windmolens te bouwen langs de snelwegen op de Veluwe.

“Elektrisch vervoer zal meer energie gaan vragen. Onze huizen kunnen straks niet meer verwarmd worden door gas en daar hebben we alleen maar meer elektriciteit voor nodig. Dan kunnen we niet meer zeggen dat bepaalde gebieden gewoon per definitie uitgesloten zijn.”

 

Bjørn van den Boom

Bjørn van den Boom

Onze natuur is van de natuur

Bjørn van den Boom van Natuurmonumenten, dat veel natuurgebieden op de Veluwe beheert, is niet te spreken over de plannen om windmolens naast snelwegen op de Veluwe te bouwen.

“We zijn wereldwijd een van de landen met de minste natuur. En van die tien procent is nou net de afspraak dat we daar planten en dieren de leefruimte willen geven.”

Natuurmonumenten vindt het daarom onbegrijpelijk dat de collega’s van Staatsbosbeheer een aantal natuurgebieden in Nederland aanbiedt voor windenergie. “Zo’n tien keer per jaar krijgen we de vraag of we windmolens of zonneparken in onze gebieden willen plaatsen, maar dat doen we niet. Onze natuur is van de natuur.”

Staatsbosbeheer denkt daar anders over. Inmiddels staan door heel Nederland al elf windmolens in hun natuurgebieden en dat kunnen er flink meer worden. Uit onderzoek van Staatsbosbeheer blijkt dat in hun natuurgebieden 170 locaties geschikt zijn voor het opwekken van windenergie.

Windmolens in het bos, de natuur de klos – Foto: Nieuwsuur

Een prachtig stukje bos wordt dan in een keer helemaal gekapt.
Louis Fraanje, tegenstander windmolens

Twee jaar geleden voerde de provincie Gelderland een groot onderzoek uit naar de bouw van windmolens op de Veluwe. Uit het onderzoek bleek dat 16,5 procent van de Veluwe mogelijk geschikt is voor windmolens.

Gelderland-gedeputeerde Van Dijk kreeg veel kritiek op zijn plannen. Bewoners en natuurliefhebbers willen de molens niet in hun bos.

“Voor de bouw van die molens moet een groot stuk beton worden gestort, dus een prachtig stukje bos wordt dan in een keer helemaal gekapt”, zegt tegenstander Louis Fraanje.

 

 

Gegenwind Reichswald: “Deze foto geeft een beeld van de kaalslag in het bos, die nodig is voor het fundament van een windmolen - Foto: De Groesbeek.nl

Gegenwind Reichswald: “Deze foto geeft een beeld van de kaalslag in het bos, die nodig is voor het fundament van een windmolen – Foto: ©De Groesbeek.nl

Ook Louis Fraanje deed zijn best om windmolens in de bossen bij Barneveld tegen te houden,  hij zou het zo weer doen. “Als het echt hard gespeeld gaat worden, dan gaan we op de barricades. En dan weet ik dat als ik straks het hoofd neerleg, dat ik mijn best gedaan heb voor de generatie die na ons komt!”

Louis Fraanje: "Windmolens niet welkom in de Veluwse bossen" - Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Louis Fraanje: “Windmolens niet welkom in de Veluwse bossen” – Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Niet in natuurgebieden

Als het aan Natuurmonumenten ligt moet het Rijk snel ingrijpen. “Minister Eric Wiebes is nu bezig met een nieuw klimaatakkoord en wij vinden dat de politiek zou moeten zeggen: wij gaan die masten niet in natuurgebieden neerzetten”, zegt Van den Boom.

Of dat het geval is zal voor de zomervakantie blijken. Dan komt het ministerie met een nieuw klimaatakkoord waarin de Nederlandse klimaatdoelstellingen voor 2030 beschreven staan.

In het energieakkoord wil het kabinet met onder andere bedrijven, netbeheerders en de milieubeweging afspraken maken over de manier waarop de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen.
In het regeerakkoord wordt als uitgangspunt een reductie van 49 procent in 2030 genoemd.

Bron: Windmolens in natuurgebieden: omstreden …

Hieronder kunt u  een deel van ons item… 

van de TV-opnamen in ‘NIEUWSUUR’ bekijken?

 

Windmolens in natuurgebieden?

Nederland moet veel meer windmolens bouwen. Daarom wordt er ook gekeken naar een omstreden optie: windmolens in natuurgebieden. Dat stuit op veel verzet. Lees ook: nos.nl/nieuwsuur/artikel/2232075

Geplaatst door Nieuwsuur op vrijdag 18 mei 2018

 

*********************************************************************************************************************

Leffert Oldenkamp

Leffert Oldenkamp

Geen windmolens in Wageningen

Indertijd heeft een groep mensen windmolens in Wageningen weten tegen te houden in etappes. Dat was voor en tijdens het begin van de vorige raadsverkiezingen: 2013 en 2014.
Het begon met de windmolens in het bos ( complex De Dorschkamp) waar omwonenden al een clubje hadden gemaakt. Leffert Oldenkamp, Sjak Lomme en anderen trokken die kar.

Daarna is er een werkgroep opgericht om andere plannen voor windmolens en het energiebeleid van de gemeente van commentaar te kunnen voorzien. Uiteindelijk ontstond een club van 5 personen die regelmatig bijeen kwam en rapporten heeft gemaakt: Sjak Lomme, Louis van Kessel, Jan Goudswaard, Hans Brons en Leffert Oldenkamp. De oude clubjes van windmolens in het bos haakten toen af. Men vergaderde gewoon bij Leffert aan de keukentafel.

Sjak Lomme

Alternatieven

Er ontstond nog een nieuwe groep van bewoners die tegen windmolens in de uiterwaarden bleken ( opnieuw op terrein van Staatsbosbeheer). Cor de Jong was hun woordvoerder. Die club werd steeds actiever en werkte goed samen. Zij hebben ook allerlei alternatieven voor Wageningen nog onderzocht.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten niet verder te gaan met windmolens. Behalve dan dat er om voor het klimaat neutraal zijn een windmolen in de polder kwam, op grond van de WUR. Dat telde dan mee voor Wageningen….(sic).

 

Dus geleidelijk ontstond er een groep burgers met veel kennis van zaken waar de gemeente politiek niet om heen kon. Men is ook nog actief geweest bij de provincie, maar daar viel inhoudelijke kennis niet in goede aarde.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/05/18/het-gevecht-tegen-de-windmolens/