Lammetjes in het Binnenveld hebben speelkwartier

Het Binnenveld is één grote kraamkamer…

Het is een gemekker van jewelste in het Binnenveld, het lijkt wel één grote kraamkamer, want bijna overal zien we lammetjes in de wei huppelen. Al dat vrolijke gedoe van dat jonge spul geeft de buitenman weer moed en laat het hart sneller kloppen. Ze rennen achter elkaar aan en springen over elkaar heen of het niets is, jong en onbezonnen of nog beter gezegd ‘onbezorgd’!

Ineens komen er drie lammetjes in volle vaart voorbij rennen – Foto: ©Louis Fraanje

Doordrammen

Even verderop proberen de lammetjes hun moeder overeind te krijgen, tenminste het ene lammetje blijft maar doordrammen, het blijkt een jongen te zijn en hij geeft het niet op. Hij springt op haar rug en ramt met zijn kopje tegen haar lijf, tot ze het op een gegeven moment echt zat wordt, overeind komt en hem eens eventjes goed de les leest!

Het lammetjes springt op de rug van zijn moeder – Foto: ©Louis Fraanje

De lammetjes stoten en sabbelen, of hun leven er vanaf hangt – Foto: ©Louis Fraanje

Niet zachtzinnig

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een slok melk, oftewel slokken van het heerlijke spul uit moeders uier en dat gaat niet zo zachtzinnig, ze stoten en sabbelen, of hun leven er vanaf hangt. In zekere zin is dat natuurlijk ook wel zo, maar moeder heeft altijd het laatste woord en als ze het op een geven ogenblik ‘welletjes’ vindt, doet ze een paar stappen vooruit en is de lunch voorbij.

Effe neuzelen bij moeder – Foto: ©Louis Fraanje

Zie ik daar nou iets…?

ja… allemaal vreemde dingen – Foto’s: ©Louis Fraanje

 

 

 

 

 

 

 

Tafeltje dekje

Dan ontdek ik een tweeling, die rustig bij elkaar in het gras zitten en om zich heen loeren. Opeens heeft het ene lammetje iets nieuws gezien bij moeder schaap. Het blijkt een spreeuw te zijn, die op zijn gemakje rond de grazende ooi, zijn of haar kostje bij elkaar probeert te scharrelen. Een handige en zeker ook ‘slimme’ manier om voedsel te zoeken, want door de loop- en graasbewegingen van het schaap, worden de insecten actief en hebben de vogels ‘tafeltje dekje’!

Een spreeuw die zijn of haar kostje bij elkaar probeert te scharrelen – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte…

Het mag voor een buitenstaander misschien wat afgezaagd in de oren klinken, maar eigenlijk is het voor ons ieder jaar weer een feest, om dat jonge spul in de weilanden van het Binnenveld te zien dartelen en hun talloze capriolen te bewonderen.  Daar komt nog bij, dat het ook een heel dankbaar onderwerp is en blijft om te fotograferen, al het jonge leven in de wei, dat steeds weer nieuwe dingen ontdekt, geweldig!

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/04/14/lammetjes-binnenveld-speelkwartier/