Klimaat is gebaat bij begraven

Leffert Oldenkamp

Goede bedoelingen kunnen verkeerd uitpakken

De verkiezing voor gemeenteraden is nabij. U moet wat vinden van het klimaat en het liefst onderschrijft u het beginsel om als gemeente klimaatneutraal te worden. Ook al is niet duidelijk wat ermee wordt bedoeld. Alle partijen willen het, hoewel dat lang niet altijd uit de actiepunten blijkt. De verschillende programma’s worden op dat punt niet van een klimaatlabel voorzien.

Klimaatneutraal

Het begrip ‘klimaatneutraal’ is eigenlijk een aanduiding voor goede bedoelingen, waartoe het aanleggen van een rondweg even goed kan worden gerekend als het plaatsen van windmolens. Een rondweg scoort gevoelsmatig niet echt groen, daarentegen een windmolen wel.

Goede bedoelingen kunnen verkeerd uitpakken. Dat zagen we al eerder met centrales die op biomassa draaien. Ze veroorzaken extra uitstoot en verlies aan bossen. Gelukkig heeft Amersfoort vorige week om die redenen besloten te stoppen met het stoken van biomassa. Ede blijft nog halsstarrig doorgaan. Ondertussen blijkt dat zogenaamd groene stroom voor meer dan 60 procent uit biomassa afkomstig is en dus verre van groen is. Dat zal nog geruime tijd zo blijven. Laadpalen voor elektrische auto’s leveren dan geen elektriciteit die hernieuwbaar is. Hetzelfde geldt voor stopcontacten voor warmtepompen.

Een begraafplaats draagt bij aan een klimaatneutraal beleid – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Cremeren

Onlangs kwam een grote uitvaartonderneming op het idee om duurzaam elektrisch te gaan cremeren. Met behulp van veronderstelde groene stroom. Daarbij wordt een kist van hout met een lichaam (allemaal biomassa) verast en wordt de totale uitstoot aanzienlijk groter dan die met de klassieke verbranding. Daarentegen gaat op een begraafplaats de kist onder de grond en profiteert het bodemleven van het dode lichaam. Waarmee uiteindelijk een aanzienlijk deel van de uit de lucht opgenomen CO2 onder de grond blijft. Bovendien profiteren bomen en struiken op de begraafplaats van de verbeterde bodemtoestand en houden door groei bovengronds extra CO2 vast.

Begraven

Per saldo wordt bij begraven dus CO2 vastgehouden en bij cremeren extra veel uitgestoten.
Als u dus voor volgende generaties iets goeds wilt doen, laat u dan begraven. Om te voldoen aan de oproep om klimaatneutraal te stemmen, zoek dan een politieke partij die tegen crematoria, biomassacentrales en laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen is.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/03/17/klimaat-is-gebaat-begraven/