Botte bijl begraven en vertrouwen boeren winnen – Deel 2 – Slot

Vervolg deel 1…

Lapmiddelen

De overheid zou, vooral in het begin, de overschakeling financieel moeten ondersteunen, zodat de prijsverschillen tussen biologische en andere producten niet te groot zijn. Volgens Fraanje hoeft dat het probleem niet te zijn.

“Want boeren kunnen nu ook geld krijgen om hun grond braak te laten liggen of onder bepaalde voorwaarden te onderhouden. Op die manier moet er steeds geld bij. Dat zijn lapmiddelen. Op papier is het prachtig, maar het geld is op een gegeven moment op.”

Vertrouwen winnen

Dat boeren niet massaal in de rij staan om biologische landbouw te gaan bedrijven, geeft Fraanje grif toe. “Eerst moet hun vertrouwen gewonnen worden. Ze zijn afgeschilderd als misdadigers, waardoor hun haren recht overeind zijn gaan staan. Ze hebben het idee als enige hard te zijn aangepakt op de vervuiling van het milieu.” Ook daarom moet aan de “oorlog” tussen boeren en milieu-activisten een einde komen, vindt de Barnevelder. “Niet de botte bijl, maar overleg”, herhaalt hij. “Met elkaar iets proberen te bereiken, en niet lijnrecht tegenover elkaar.” Of het tij gekeerd kan worden, of zijn toekomstvisie haalbaar is? “Je moet altijd optimistisch blijven”, is zijn diplomatieke antwoord.

Tekst: Noëlle Peters-Sengers    –    Met toestemming overgenomen: De Gelderlander/do-16-12-1993

______________________________________________________________________________________________________________________

“Werkgroep Boerenbehoud”

In de vier maanden van het bestaan van de werkgroep heeft zij een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Minister Bukman van Landbouw kreeg persoonlijk uit handen van voorzitter Louis Fraanje een brandbrief overhandigd bij de opening van het infocentrum voor veehouderij en milieu te Barneveld.
Daarna volgden er in Den Haag persoonlijke gesprekken met de vertegenwoordigers van Groen-links, CDA, PvdA, VVD en SGP.

Minister Bukman krijgt persoonlijk een brandbrief overhandigd door Louis Fraanje – Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Kritiek

Ook in Ede en Barneveld zijn gesprekken gevoerd met de betrokken wethouders. Beide partijen waren het in elk geval eens in hun kritiek op de handelswijze van Milieu-offensief uit Wageningen en het belang van het Noodwetje, dat inmiddels door de kamer is.

Grote vraagtekens

Voorzitter van de vaste kamer-commissie voor landbouw, de heer Piet Blauw van de VVD, kreeg een rondleiding die verzorgd werd door Louis Fraanje en Johan van Opijnen, langs een aantal bedrijven en ook hem werd het belang van de noodwet nog eens duidelijk gemaakt.
Het forum, dat bij de oprichting van de werkgroep aangekondigd was, vond plaats op 16 december 1993  in de Veluwehal in Barneveld en trok maar liefst 400 bezoekers. Het forum zette grote vraagtekens bij het mestbeleid, vooral omdat het effect van de verzuring op de vitaliteit van de bossen nooit is bewezen.

Dhr. Piet Blauw van de VVD(links), tijdens een rondleiding met Louis Fraanje en Johan van Opijnen – Foto: ©JGS/ Boerenbehoud

Enorme belangstelling voor de bijeenkomst van Boerenbehoud in Barneveld - Foto: ©Jan Pit/BDU

Enorme belangstelling voor de bijeenkomst van Boerenbehoud in Barneveld – Foto: ©Jan Pit/BDU

In het forum hadden zitting: Dr. G. Draaijers (RIVM), Dhr. L. Fraanje(voorzitter Werkgroep Boerenbehoud ), ir. K. Kooistra (ex.Min.v.Landbouw en Visserij), dr. G. Mosterd (Weth.Gem.Putten), ir. Leffert Oldenkamp (Regiohoofd SBB) en ir. G.M.W. Ronden (MBLF).

Ook gepubliceerd in:  “De Veluwenaar” – 2e jaargang – No. 1 – januari 1994

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/02/07/botte-bijl-begraven-en-vertrouwen-boeren-winnen-deel-2/