Meer natuur, meer toezicht!

Werk aan de winkel voor toezichthoudend Nederland

Het gaat Nederland weer voor de wind. Consumentenbestedingen trekken aan, het vertrouwen in de economie groeit, zelfs buiten de Randstad dreigt de huizenmarkt oververhit te raken, in de zorg en de automatisering zijn de komende jaren nog nooit zoveel niet-ingevulde vacatures geweest. En wat ook toeneemt, is de behoefte aan ontspanning, aan afleiding, aan ontstressen. En waar kan dat beter dan in de natuur?

Uitbreiding en herstel

We hebben nogal wat natuur in Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, presenteerden Staatsbosbeheer, Universiteit Wageningen en de houtsector in 2016 een plan voor 100.000 hectare bos erbij. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen in Wageningen, zegt in een interview met de Volkskrant: ‘Je kunt denken aan meer bomen in bestaande natuur- en recreatiegebieden, aan productiebossen in braakliggende bouwgrond en aan industrieterreinen. Het is een optelsom van uitbreiding, tijdelijke productielocaties, ander beheer en herstel van bestaande bossen.’

Natuur op de Veluwe met bossen en heidevelden – Foto: ©Louis Fraanje

Behoefte

Zoveel nieuwe bossen, bij elkaar groter dan de Veluwe. Dat sluit perfect aan op de behoefte aan meer mogelijkheden om te recreëren. Ook het wild is er ongetwijfeld blij mee: meer en gevarieerder voedselaanbod, veel extra dekking, zeker in het begin, en ruimte voor uitbreiding van hun leefgebied. Bij al die ontwikkelingen hoort uiteraard toezicht: op de natuur, de jacht en de recreatie.

Zorgwekkende ontwikkeling

‘Boa’s, opgelet, want er is werk aan de winkel!’ Dat zou je denken. Maar helaas, terreineigenaren en –beheerders hebben er geen geld meer voor (over). En de overheid heeft al helemaal geen belang. Laatst nog maakte de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland bekend dat de boa’s uitsluitend worden ingezet tijdens kantooruren; van 8.00 tot 17.00 uur. De KNVvN noemt dit, als een van de ondertekenaars van een brandbrief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten, een absurde en zorgwekkende ontwikkeling. Waarvan akte!

De boa zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt en kan genieten van de natuur – Foto: ©Gerard Bosmans

Genieten

Al met al zorgwekkende ontwikkelingen. En er is dus blijkbaar toch werk aan de winkel voor toezichthoudend Nederland. Aan de boa’s namelijk de uitdaging om werkgevers, terreineigenaren en –beheerders, politie en justitie, de politiek en de landelijke, provinciale en lokale overheid te enthousiasmeren en ervan te overtuigen dat de boa domein II (de groene boa) onmisbaar is in onze veranderende maatschappij. Boa’s hebben op zijn minst de taak om partijen aan het denken zetten. Want de boa, met zijn kennis van en ervaring met het buitengebied en de groene wetgeving, zorgt ervoor dat iedereen maximaal kan genieten van ons kostbaarste bezit: de natuur.

Tekst: ©Reinier Broeks

Einderedacteur van De Jachtopzichter,
Het vakblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, de KNVvN

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/01/23/meer-natuur-meer-toezicht/