Oerbossen in Polen…

Leffert Oldenkamp

Niets doen brengt ‘vroeger ’ niet terug

In NRC van 17 juli jl,  (Wie vernietigt het Poolse oerbos: de kever of het kabinet?) wordt verslag gedaan van de problematiek rond de zogenaamde oerbossen en de rol van een kevertje daarin (letterzetter). In feite is dit het trieste resultaat van de strijd tussen kortzichtige groepen ecologen en bosbeheerders.

Geen ongerepte natuur

Immers: de zogenaamde oerbossen leveren weliswaar een tijdje prachtige natuurbeelden, maar ze zijn geen ongerepte natuur. Zonder ingrijpen worden dit soort bossen steeds minder aantrekkelijk. 

Sporen van de letterzetter – Foto: ©Fransien Fraanje

Niets doen…

De later aangeplante fijnsparren zullen zonder beheer, gericht op meer natuurlijke processen, aan stormen en insecten ten onder gaan. Dat beheer is al zeer lang nagelaten. Als tegenpool is een visie van niets doen ontstaan, waarbij ten onrechte wordt verondersteld dat dit de toestand van vroeger doet terugkeren. 

Beheervisie

In feite hebben we te maken met groepen bosbeheerders en ecologen die niet in staat zijn naar elkaar te luisteren om gezamenlijk een beheervisie op te stellen waarbij de bosontwikkeling zowel de houtvoorziening als de biodiversiteit voor de toekomst kan omvatten.

Tekst:  ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/11/30/oerbossen-in-polen/