Adoptie Bambi door runderen en… afschot?

Twee vrienden in de wei, een samenspel van natuur en cultuur !

Via een artikel in De Gelderlander vernomen dat er recentelijk een “Bambi” tussen het jongvee bij boer van Roekel aan de Kop van Deelen loopt. Dat was nieuws om ook eens te gaan kijken. Dus op zondagmiddag 29-okt-j.l. trok ik samen met mijn vrouw op foto-expeditie naar het begin van de Hooilaan. Bij een vrij recentelijk gebouwd houten paviljoentje t.o. de boerderij hadden wij een mooi uitzicht over het weiland. Plotseling stootte mijn vrouw mij aan en wees in de richting van het Deelerwoud van Vereniging Natuurmonumenten. Kennelijk zat daar iets in het gras… Terstond de verrekijker erbij en… ja hoor, daar zat “Bambi” tussen een koppel rood/bruin rundvee rustig te herkauwen.

Rustend damhert op de Kop van Deelen – Foto: ©Ton Heekelaar.

Bambi is damhert

Binnen één seconde en met een halfoog had deze pensionado faunabeheerder waargenomen dat het een jaarling dam spitser betreft. Dus een mannelijk damhert van ongeveer 16 a 17 maanden oud. In het vakjargon een 1e-kop genaamd (eerste gewei) en ogenschijnlijk in prima conditie. Het betreft een donkerkleurig exemplaar gelijk als men tijdens een wandeling in grote roedels op het Deelerwoud van Natuurmonumenten tegen kan komen. Dus niet een wit gespikkelde (“Bambi”) als in damherten-parkjes.

Damspitser tussen het rundvee van boer van Roekel – Foto: ©Ton Heekelaar.

TV-Gelderland

Inmiddels was ik begonnen met het opstellen van mijn foto camera en zag dat de mij bekende dochter van boer van Roekel een man met filmtoestel wees in de richting waar het damhert zich bevond. Die persoon kwam naast ons staan en maakte zich bekend als employé van TV-Gelderland. Na enige informatieve vragen vroeg hij of die een interview mocht afnemen. Geen enkel bezwaar.

Ton Heekelaar tijdens het TV-interview m.b.t. het damhertje – Foto: ©Omroep Gelderland

Afschieten?

Terstond was ik voorbereid op de crux-vraag! En……ja hoor, ik kon er op wachten toen hij vroeg wat ik er van vond om “Bambi” i.v.m. de verkeersveiligheid af te schieten! Ik liet weten dat ik daar in de huidige situatie geen voorstander van ben. Dan lijkt mij beter het dier te verdoven en als bloedverversing over te plaatsen naar het damhertenparkje Sonsbeek van de gemeente Arnhem, aldus mijn reactie. Volledigheidshalve voegde ik er aan toe: “Dat dat wel met instemming van de Provincie Gelderland en Fauna-Beheer- Eenheid (FBE) via een zogenaamde speciale ontheffing dient plaats te vinden”. Hiermee was kennelijk de TV employé tevreden. Na een bedankje en groet ging hij haastig op weg naar de Studio te Arnhem.

Nieuw soort rundvee? – Foto: ©Ton Heekelaar.

Geen voorstander

Waarom is de opsteller van dit verslag geen voorstander om het jonge damhert bij boer van Roekel uit de populatie damwild weg te nemen? Om de simpele reden dat de eigenaresse van die gronden: Vereniging Natuurmonumenten haar beleid en beheer als een speerpunt heeft afgestemd op schuwheidsvermindering grofwild. Dus vergroting zichtbaarheid voor het publiek.

Damspitser samen met rundvee bij boer van Roekel – Foto: ©Ton Heekelaar.

Protest-signaal

Nu dat beleid/beheer kennelijk in optima forma met “onze Bambi” zijn vruchten afwerpt, zijn vele natuurliefhebbers inmiddels met een positieve natuurbeleving huiswaarts gekeerd. Dan lijkt mij redelijkerwijze te verwachten dat ook Natuurmonumenten een protest-signaal laat horen tegen de visie van de gemeente jachtopzichter. Als overtreffende trap en via welingelichte kringen vernomen dat de vruchtgebruiker -boer van Roekel- die de gronden van Natuurmonumenten heeft gepacht, ook geen voorstander is om het damhertje af te laten schieten!

Twee vrienden in de wei, een samenspel van natuur en cultuur – Foto: ©Ton Heekelaar.

Tot slot

Volledigheidshalve en ter overpeinzing geef ik de trouwe lezers van De Veluwenaar het volgende in overweging: Dat tijdens de nachtelijke uren op de Koningsweg, Deelenseweg en Hoenderlooweg -dagelijks- tientallen stuks grofwild over de rijbaan lopen om vice versa te wisselen tussen Koningshei/ Arnhemsehei en Deelerhei/Nat. Park De Hoge Veluwe, dan wel eikels, dierlijke eiwitten en/of mals gras zoeken in de berm van desbetreffende wegen.

Heel verbaasd staat de damspitser ons aan te kijken – Foto: ©Ton Heekelaar

Samen herkauwen in het weiland – Foto: ©Ton Heekelaar

_______________________________________________________________________________________________

Bekijk het filmpje:

_______________________________________________________________________________________________

Vraag… Waarom is uitsluitend “Bambi” dan een verkeersveiligheid-item?

Waarvan akte en wordt ongetwijfeld vervolgd.

_______________________________________________________________________________________________

Bekijk het interview met Omroep Gelderland: 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/11/02/adoptie-bambi-runderen-en-afschot/