Herintroductie Raven geslaagd!

Menselijke denkfout, raaf veroorzaker van “dood en verderf”…

Sinds halverwege de twintiger jaren van de vorige eeuw waren de raven in Nederland en België nagenoeg totaal uitgeroeid. Dat kwam voornamelijk door menselijk handelen zoals de jacht, giftig lokaas uitleggen en nesten plunderen.

Men was namelijk van mening dat de Raaf (Corvus corax) de veroorzaker was van “dood en verderf zaaien”! Dus de overbrenger van ziekten zoals o.a. de pest. Gelukkig is de mens in zijn algemeenheid tot een ruimer inzicht gekomen opdat de raaf ook deel uitmaakt van het natuurlijk evenwicht (ecosysteem).

Raven-herintroductie-programma

Dus werd eind jaren zestig- en begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, in opdracht van de Rijksoverheid, door het toenmalige Rijks Instituut Natuurbeheer (RIN) gevestigd aan de Kemperbergerweg te Schaarsbergen, een raven-herintroductie-programma opgestart.

Via een aantal grote volières zijn op de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en in Drenthe -met een aantal raven- het herintroductie programma door het RIN opgestart.

Deze raven kwamen uit het noordelijkste puntje van de kleinste deelstaat van Duitsland, te weten Sleeswijk Holstein gelegen tegen de grens met Denemarken. Tevens kwamen een aantal raven uit Zwitserland met het oogmerk om een zo’n groot mogelijke diversiteit aan erfelijke eigenschappen te bewerkstelligen.

 

Opvallend is het karakteristieke geluid van de raaf, evenals de acrobatische toeren – Foto’s: ©Ton Heekelaar

Grootste zangvogel

De raaf met zijn gebogen snavel is iets groter als de zwarte kraai en behoort tot de categorie “zangvogels!”. Maar dan ook gelijk tot de grootste zangvogels van geheel Europa. Voor de goede orde: de raaf behoort wel tot de soort van de kraaiachtigen evenals o.a. de zwarte kraai, roek, kauw, ekster, vlaamsegaai en etc. Een ravenpaartje is monogaam, dus blijven hun leven bij elkaar. Raven kunnen vrij oud worden en 20-jaar is geen uitzondering. In gevangenschap levende raven kunnen zelfs wel veertig jaar worden! Bij drie jaar zijn raven pas geslachtsrijp.

Een drietal raven op de uitkijk of de kust veilig is – Foto: ©Ton Heekelaar

Bijzonder argwanend

Daarnaast valt het karakteristieke geluid van de raaf op. Evenals de acrobatische toeren in het luchtruim. De raaf kan worden gekwalificeerd als een van de meest intelligente vogels in ons land. Tevens is de raaf bijzonder argwanend en wantrouwend opdat eerst de zaak op afstand wordt bekeken of de kust veilig wordt geacht alvorens aan een feestmaaltijd van één of ander kadaver van een dood dier wordt deelgenomen.

Raven aan de maaltijd op een bospad – Foto: ©Ton Heekelaar

Meest succesvol

Op dit moment kan men stellen dat de raven herintroductie één van de meest succesvolle natuurprojecten in Nederland is geweest. Dat is ongetwijfeld mede de verdienste van mijn gepassioneerde naamgenoot- en raven ambassadeur: Ton Renssen. Hij stond in die tijd onder de boswachters en faunabeheerders bekend als: “De Ravenman”…

_______________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/10/06/herintroductie-raven-geslaagd/