Zeespiegel

Veronachtzaming van klimaatproblemen?

In De Gelderlander van 20 maart maakt weerman Reinier van den Berg zich zorgen om de standpunten van de VVD inzake de veronachtzaming van klimaatproblemen en dan in het bijzonder ten aanzien van de stijging van de zeespiegel. Maar de weerman overdrijft schromelijk en zou zich wat meer moeten oriënteren bij andere universiteiten dan de WUR in Wageningen.

Reinier van den Berg in het kantoor van zijn werkgever, de Meteogroup in Wageningen - Foto: ©Tamara Reijers/Gelderlander

Reinier van den Berg in het kantoor van zijn werkgever, de Meteogroup in Wageningen – Foto: ©Tamara Reijers/Gelderlander

Symposium

Zo organiseerde de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) vorig jaar met steun van de universiteiten van Delft, Utrecht en Amsterdam een symposium over de stijging van de zeespiegel. Daarbij werd de dramatische stijging waarop onze huidige kustbeveiliging en enkele rivierdijken zijn gebaseerd tot veel kleinere proporties teruggebracht.Tropenbos organiseerde vorig jaar eveneens een symposium, waar gerenommeerde hydrologen uit diverse
landen de boodschap brachten dat hydrologische modellen – en derhalve de daarmee opgestelde klimaatmodellen eveneens – nog zeer onnauwkeurig zijn. Daarmee zijn geen betrouwbare voorspellingen te doen.

Noordzeestrand bij IJmuiden - Foto: ©Louis Fraanje

Meeuwen op het Noordzeestrand bij IJmuiden – Foto: ©Louis Fraanje

Nuances

Verder trokken zij de conclusie dat de zogenaamde ‘klimaatrampen’ (zoals de overstromingen bij Bangladesh) nagenoeg alle terug te voeren zijn op onjuist grondgebruik en niet op klimaatschommelingen. Reinier van den Berg kan verder in veel rapporten, die voor de klimaatconferentie van Parijs werden ingediend, de nodige nuances vinden voor zijn alarmistische opvattingen.

Leffert Oldenkamp

Leffert Oldenkamp

Energiestransitie

Er bestaat overigens wel reden om de VVD te wantrouwen in zijn klimaatprogramma. De VVD steunt het bedrijfsleven bij de zogenaamde klimaatwet, waarmee enorme subsidiestromen ter beschikking komen. De daarmee op gang te brengen energietransitie levert enkelingen voordeel, maar offers worden door minder draagkrachtigen gebracht.

In de film The uncerntainties has settled toont Marijn Poels dat het energiebeleid op onzekerheden is gebaseerd, met grote nadelige gevolgen voor grondgebruik , natuur en plattelandsontwikkeling.

Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

____________________________________________________________________________________________________

Lees ook: Reinier van den Berg: Verkiezingswinst VVD … – De Gelderlander

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/03/30/zeespiegel/