Ontbossing door bijstook van biomassa!

Grootschalige kaalkap, vrachtwagens vol hele boomstammen, biodiversiteit bedreigd

Klimaat wordt hét thema van de kabinetsformatie. Vooral de bijstook van biomassa in kolencentrales is een heikel punt. Volgens demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) is het verbranden van hout nodig om de Europese klimaatdoelstellingen voor duurzame energie te halen. Maar critici zijn bezorgd over de gevolgen van dit beleid. Nederlandse energiebedrijven zullen miljoenen tonnen hout gaan importen. ZEMBLA doet daarom onderzoek naar de biomassa-industrie.

Enorme vraag

Wat blijkt? Europese doelstellingen voor duurzame energie leiden tot een enorme vraag naar hout. De VS zijn de grootste exporteur van zogeheten houtpellets. Deze samengeperste houtkorrels komen vooral uit bossen die worden kaalgekapt. Bos-aannemers in het zuidoosten van de VS bevestigen dat de toegenomen vraag naar biomassa leidt tot meer houtkap. Energieproducent RWE zegt tegen kaalkap te zijn en alleen duurzaam hout te willen gebruiken voor de bijstook in kolencentrales. Maar het bedrijf wijst resthout uit kaalgekapte bossen niet af. ZEMBLA laat zien dat het niet voornamelijk om laagwaardig hout gaat, zoals wordt beweerd. Er gaan dagelijks vele vrachtwagens vol hele boomstammen de fabrieken in.

Worden onze bossen kaalgekapt voor de biomassa-industrie? - Foto: ©ZEMBLA

Worden onze bossen kaalgekapt voor de biomassa-industrie? – Foto: ©ZEMBLA

Duurzame oplossingen

De bijstook van biomassa in kolencentrales is controversieel. Vlak voor de verkiezingen was duidelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de vijf resterende kolencentrales sluiten, maar het kabinet heeft de beslissing hierover doorgeschoven naar de nieuwe regering. Nederland heeft beloofd in 2020 veertien procent duurzame energie te produceren. Met wind- en zonne-energie, maar vooral ook met de bijstook van biomassa in kolencentrales. Dat zou goed zijn voor het milieu. Net als bij fossiele brandstoffen, komt bij het verbranden van hout weliswaar CO2 vrij, maar zo is de redenering: als je nieuwe bomen plant, nemen die de CO2 weer op. En daarmee is het een duurzame, klimaat-neutrale vorm van energie. Eind vorig jaar besloot het kabinet daarom 3,6 miljard euro toe te kennen voor de bijstook van hout in kolencentrales. Tegenstanders vinden dat de overheid geen geld moet steken in de bijstook, maar in echt duurzame oplossingen.

Bron: Zembla – Bos als brandstof

____________________________________________________________________________________________________

Kamervragen na uitzending “Bos als brandstof”

Het kabinet moet het risico van ontbossing door de bijstook van biomassa in kolencentrales aanpakken. Dit wil GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee, die hierover Kamervragen stelt aan minister Kamp.

Kamerlid Van der Lee:

“De minister gaat door met subsidies voor het meestoken van hout in kolencentrales, tegen de wens van de Kamer in. Deze biomassa zou dan wel resthout moeten zijn uit duurzame bossen. Maar het onderzoek van Zembla wijst erop dat sprake is van ontbossing en de vervanging van waardevolle natuur voor productiebos. Daarom wil ik snel opheldering over de gevolgen van biomassabijstook. En ik roep minister Kamp op de aangenomen Kamermotie te respecteren door te stoppen met het stoken van houtpellets in kolencentrales.”

Aandacht voor de CO2-uitstoot vanuit kolencentrales in Nijmegen – Foto: ©Archieffoto

Aandacht voor de CO2-uitstoot vanuit kolencentrales in Nijmegen – Foto: ©Archieffoto

Subsidie kolencentrales moet stoppen

In december nam de Tweede Kamer een motie aan die de subsidie van biomassa in kolencentrales afschafte. Minister Kamp weigerde deze motie echter uit te voeren en schoof een beslissing hierover door naar het volgende kabinet.

Uit de uitzending van Zembla blijkt nu dat niet alleen resthout wordt gebruikt. Hele bomen worden gekapt alleen om te verstoken en bossen dreigen te verdwijnen. GroenLinks wil dat de subsidie aan kolencentrales zo snel mogelijk gestopt wordt.

Lees ook: Hoe dwaas kun je zijn?

____________________________________________________________________________________________________

Bekijk de uitzending:

Het televisieprogramma Zembla besteedde in de uitzending van woensdag 22 maart 2017 aandacht aan het gebruik van biomassa als brandstof.

____________________________________________________________________________________________________

 “Laten wij de leugens verbranden en ons verwarmen met de waarheid!”

____________________________________________________________________________________________________

Leffert Oldenkamp

Bewustwording bij politiek…

“De Zembla documentaire over biomassa heeft volgens betrokkenen bij het programma veel losgemaakt. In de politiek ontstaat bewustwording dat we toch eigenlijk slecht bezig zijn. Het is nog even afwachten wat bij de kabinetsformatie wordt meegenomen.

Bij natuur- en milieuorganisaties zijn het vooral de leden die bezorgd reageren. Besturen en directies van die clubs komen onder druk. In wandelgangen wordt vooral de reactie van minister Kamp in de documentaire als uiterst zwak aangeduid. Immers hij komt niet veel verder dan te verklaren dat er was afgesproken dat biomassa geen Co2 uitstoot veroorzaakt en dan is dat dus zo.”

Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/03/24/ontbossing-bijstook-biomassa/