“Veluwse jachtopzichters in Engeland” – Deel 4

Inleiding Escrick estate

Onder een uitbundig stralende zon ging vervolgens de reis van het  Dashwood-estate naar het Escrick-estate waar onze gastheer Jan de scepter over de kleinwild-jacht zwaait. Tijdens de lange reis werden wij geconfronteerd met de bekende fileproblemen rondom de wereldstad Londen. Desondanks bereikten we na enige uren, aan het begin van de middag -zonder problemen – onze bestemming. Feitelijk is Escrick een klein dorpje met een heuse church en is gelegen langs de A.19  nabij de bekende oude stad York van het graafschap North Yorkshire.

Onze eindbestemming in Esrick – Foto: ©Ton Heekelaar

Historie estate

Tijdens de middeleeuwen stond het dorpje bekend als “Ascri”, doch omstreeks 1600 raakte de naam “Escrick” in gebruik. Volledigheidshalve: In 1323 werd het eerste Herenhuis vermeld en in 1557 genaamd als “Escrick Hall”. Het grote huis (De Hall) was in 1670 via ver- en herbouw reeds aanzienlijk van omvang met 17 haarden(lees: schoorstenen). Daar bleef het niet bij opdat in de daarop volgende eeuwen tot omstreeks 1850 steeds verbouwingen tot drie verdiepingen hoog met een groot stallencomplex is gerealiseerd. Via erfenis en aankopen van gronden in de richting van York en de church is thans een oppervlakte van ongeveer 8600 acres (4300 ha) ontstaan. Het grote huis(Hall) met  pomphuis, wasserette en zuivelfabriek, werd door de huidige erfgenamen, de familie Forbes-Adam, in 1949 omgevormd tot de  vooraanstaande “Queen Margaret’s” school.

De oude Church van Esrick werd in 1857 in de huidige staat verbouwd – Foto: ©Ton Heekelaar

Ter afsluiting historie

De uit 13e eeuwse stammende kerk werd in 1783 door Beilby Thomson vervangen. In 1857 werd de kerk in zijn huidige vorm verbouwd in Victoriaanse-Gotische stijl. De kerk herbergt een carillon met 12 klokken.

Het Escrick estate wordt door de familie Forbes-Adam als familiebedrijf beheerd- en geëxploiteerd  vanuit een kantoorgebouw gelijkend op een “Ionische Tempel”. Dat betekent de zorg voor o.a. een hotel, boerderij, landbouwgronden, huur en verhuur van woningen. Tegen entree (dag- en weekkaarten) kan men gebruik maken van boswandelingen en een uitgezet cross country traject voor de paardensport. Als specialiteit van het estate is de kweek van zorgvuldige grasmatten voor voetbal- en tennisvelden van  o.a. het Wembley stadion en Wimbledon tennis grasvelden. Voor de goede orde: Hierbij spelen ook de  jacht-huurpenningen een niet onaanzienlijke rol tot de in stand houding en verdere ontwikkeling van het estate voor de toekomstige familie generaties.

Kantoor Escrick-estate gebouwd als een “Ionische-Tempel” – Foto: ©Ton Heekelaar

Jacht inspectie

Jachtopzichter George was blij zijn patroon/jagermeester -Jan- met de oude collega’s uit The Netherlands te mogen begroeten. Hij liet weten dat zijn vrouw -Christien- afwezig was wegens verblijf in het ziekenhuis voor een nieuwe knie. Naar het zich laat aanzien een geslaagde ingreep en als alles goed gaat komt zij binnen enkele dagen weer naar huis, aldus George. Als vanzelfsprekend kwam direct het actuele onderwerp ter tafel betreffende de conditie van het wild in het veld. De jachtopzichter kon niet wachten om het resultaat aan de jagermeester en zijn Veluwse gasten te laten zien. Nadat we onze bagage naar de logeerkamer van het jachtopzichtershuis hadden gebracht, gingen we kort nadien met de landrover en de quad op jachtveldinspectie. 

Talrijke jonge vogels kruisten ons pad – Foto: ©Ton Heekelaar

Vogels op het pad

Een zwart/purper kleurige jonge fazant, helaas nog niet volledig op kleur – Foto: ©Ton Heekelaar

Weldra zagen wij talrijke jonge vogels op het pad voor onze terreinbolide lopen die herhaaldelijk door de wielen dreigden te worden geplet. Maar het jonge grut was kwiek en kern gezond zodat deze tijdig voor het grommende monster opvlogen en een veilig heenkomen zochten in het aangrenzende struweel. Gelijk als wij de vorige dagen ook op het Dashwood-estate hadden waar genomen.

 

 

Exotische kleuren

De jachtopzichter liet ons in een bosperceel -vol trots- een partij jonge fazanten zien met schitterende exotische kleuren, namelijk zwart met purper kleurige glans. Volgens onze gastheer zijn het iets lichtere vogels in gewicht, doch uitstekende- en spontane vliegers. Daarbij als prettige eigenschap zijn het geen “weg-lopers” uit het jachtveld zoals het voormalige soort “Michican-Blue”!

Hierbij mag niet onvermeld blijven dat ondanks deze minder populaire eigenschap en iets zwaarder in gewicht, is de “Michican-Blue” pheasant, ook een begerenswaardige jachtvogel. Vandaar dat menig jachtkamer is opgesierd met een geprepareerd koppel hiervan.

**************************************************************

<< Foto links: Na een geslaagde jachtdag toont de jager aan zijn jachthond (blonde labrador) -rechts- twee begerenswaardige Michican-Blue fazanten-hanen en links twee traditionele fazanten-hanen – Foto: ©Ton Heekelaar

.

Divers

Als echte Veluwse zandhazen keken wij onze ogen uit. De super gezonde jonge fazanten en “roodpoters” waren een lust voor het oog. Ook de vele wildakkers en ingezaaide singels mogen gezien worden. Om een dergelijke mooie wildstand te bewerkstelligen en… te behouden, is het niet verwonderlijk dat de jachtopzichter dag en nacht zijn buks paraat heeft om het roofwild in toom te houden. Daar kan men lang en breed met jachtopzichter George over discussiëren, doch hij blijft bij zijn standpunt en maakt daar korte metten mee!

Schitterend bloeiende kruidenakker voor het wild, insecten, vlinders etc. – Foto: ©Ton Heekelaar

Lees ook: “Veluwse jachtopzichters in Engeland” – Deel 5 – Slot

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/03/15/veluwse-jachtopzichters-engeland-deel-4/