Indrukwekkende uitvaartdienst Henk Vreekamp

951945Massaal afscheid

De Eper gemeenschap heeft massaal afscheid genomen van theoloog en predikant Henk Vreekamp. In zowel de vol bezette Grote Kerk als via een scherm in de Regenboogkerk was ze getuige van een indrukwekkende dienst.

Uit de aanwezigheid van zo velen, uit alle lagen van de bevolking, bleek dat de mensenmens Vreekamp bij vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen, maar ook bij de man-in-de-straat, achting verwierf. Door gewoon belangstellend te zijn voor wat de passanten bezig hield.

Hij bezat de gave van het woord en een vaardige pen. Een erudiet met grote contactuele eigenschappen, die fraaie volzinnen sprak en schreef, maar daarnaast het gewone woord bij zich hield.

Grote_Kerk_Epe_foto_gr_kerk_epe

De Grote Kerk te Epe – Foto: Wikimedia

Aansprekende wijze

Hij raakte er mensen mee in hun gevoelens. Belangstelling uit het hart, die ook als zodanig werd gevoeld. Een gezinsmens die in echtgenote Marjo een klankbord vond als hij tegen iets opliep. De kracht van het gezin kwam tijdens deze dienst op aansprekende wijze naar voren. Een gezin dat elkaar bij de hand neemt in de verplaatsing naar hem als inspirator. Zoals zijn zoon het beeldend verwoordde: overleden op de plek in het midden tussen de studeerkamer en de kerk, pal voor het Huis van de Gemeente.

csm_Henk-Vreekamp-Overleden_7cc41d6cd6

Henk Vreekamp (1943-2016)

Hemelse Vader

Symbolisch voor dat wat hem het naast aan het hart lag: de Hemelse Vader, de studie en de gemeenschap. Verdraagzaam, maar met een eigen mening, geen jaknikker anders dan in de richting naar de Hemelse Vader. Er zat muziek in zijn leven. Hij hield van de natuur. Dat kwam allemaal samen in het boek ,Het jaar van Vivaldi’, zijn laatste boek dat dankzij een meedenkend uitgever bij het verlaten van de kerk door de familie aan iedereen ter hand kon worden gesteld. Henk Vreekamp wandelde veel en hij wist de weg.

Ook gepubliceerd: Veluweland 04-03-2016

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/03/07/indrukwekkende-uitvaartdienst-henk-vreekamp/