Veldpolitie weg een ramp voor de natuur!

2008BOA INSIGNEStoute schoenen

In deze stelling ligt ook de oplossing, en tegelijkertijd de ondergang van groene handhavers. De overheid hecht er blijkbaar geen waarde aan om flora-en (zeker) fauna te beschermen. Dit komt ons inziens voort uit de maatschappij die denkt dat flora-en fauna een publiek domein is waar je vrij kunt doen en laten wat je wilt zonder er voor aangesproken te worden. Natuurorganisaties klagen steen aan been, want er moet geld binnen komen. Zogenaamd is er een subsidiestop, maar er komt nog wel degelijk geld binnen bij deze organisaties via fondsen, tv-programma’s etc.

Laten deze organisaties eens de stoute schoenen aantrekken en goed toezicht organiseren gericht op drugsafval en stroperij bestrijding in georganiseerd verband met andere belanghebbende partijen! Voor particuliere landgoederen rijzen de opleidingskosten de pan uit, zeker als men een volledig bewapende Boa in dienst heeft!

46863-620-475

Een jager met een haas aan zijn stuur keert huiswaarts – Foto: ©Archief Veldpolitie

De dag is gedaan voor deze jager(zie foto boven), als hij op woensdag 7 december 1988 bij Vuren in de Betuwe met een haas aan zijn stuur huiswaarts keert. Door het natte voorjaar is de hazenstand tot verdriet van de jagers klein, terwijl bovendien de Veldpolitie onvoldoende tijd heeft stropers in de gaten te houden. Al met al geen overvloed voor de jagers. Een beeld uit lang vervlogen tijden, iets wat tegenwoordig onmogelijk is geworden.

Realiteit van vandaag

Veldpolitie-embleem-verbeterd-26-12-2013

De tijden van het ambachtelijke stropen zijn voorbij. Criminelen brengen in de bossen op de Veluwe de wildstand in gevaar. Ze jagen met lichtbakken en hazewindhonden. Op het platteland is een systematisch tekort aan politie, de prioriteit gaat uit naar de stad. Criminelen weten dat de pakkans niet groot is. Er is af en toe een actie, die vaak uitlekt en daardoor weinig effect heeft. De Veldpolitie bestond uit specialisten die voortdurend de vinger aan de pols hielden. Volgens ons speelt het probleem vooral op de Veluwe, vanwege de grote aaneengesloten bosgebieden waar stropers ongezien hun gang kunnen gaan.

Opheffen Veldpolitie

Het bestrijden van stropers kwam in 1993 bij de gewone politie terecht, toen de veldpolitie werd opgeheven. Maar die hebben meer capaciteit nodig. Men wil aandacht vragen bij de politiek en de publieke opinie proberen te beïnvloeden.

Snelle auto’s

De stropers trekken er meerdere malen per week ’voor de fun’ op uit. De wildstand op de Veluwe heeft er dramatisch onder te lijden. Wie wordt gepakt, komt vaak met lage straffen weg. De stropers komen in snelle auto’s. In een nacht trekken ze langs meerdere natuurgebieden. Als ze betrapt worden, verspreiden ze zich. Achtervolgers worden soms van de weg gedrukt.

Vroeger hielden ook de stropers zich aan het jachtseizoen, nu stropen ze in het voorjaar. Ze storen zich er niet aan dat er kalfjes doodgaan als ze een ree vangen. Volgens de politie durven getuigen van de illegale jacht zich vaak niet te melden.

Bron: Milieuvizier  en Archief Veldpolitie

___________________________________________________________________________________________

 

Bekijk ook het onderstaande filmpje uit de vijfdelige TV-documentaire “Handhavers”:

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/02/01/veldpolitie-weg-een-ramp-voor-de-natuur/