Windmolens in het Veluwse bos van de baan!

Streep door plan ‘bosmolens’

Peter Spruit CU

Er komt geen onderzoek voor plaatsing van windmolens in de bossen bij Barneveld.
Eerst moet vooral het buitengebied rondom Kootwijkerbroek hiervoor in beeld zijn.
Het bosgebied is hiervoor té kwetsbaar. Daarmee zette een raadsmeerderheid woensdagavond een streep door dit plan van het college van burgemeester en wethouders.

Weinig draagvlak

Een voorstel van ChristenUnie, Pro’98 en Fractie Van den Brink (FvdB) hiervoor kon rekenen op de steun van Burger Initiatief en de VVD. “We moeten zuinig zijn op onze bossen”, verwoordde Peter Spruijt (ChristenUnie) het uitgangspunt. “We hebben inmiddels gemerkt dat er ook weinig draagvlak voor is.”

Dat laatste onderstreepte Hilhardt Brul (Pro’98), die met uitkomsten van een eigen online peiling kwam. In totaal 228 Barnevelders gaven in die peiling hun mening. Bijna tachtig procent reageerde negatief op het bosplan. Spruijt: “Als we principieel geen windmolens in de bossen willen, heeft het ook geen zin om nu in te stemmen met een onderzoek daarnaar!”

geen windmolens - kopie

Geen windmolens in de Veluwse bossen – Compilatiefoto: ©Jan van Uffelen

Voorbarig

Het leverde hem een aanvaring op met CDA-raadslid Maarten Schipper, wiens partij samen met de SGP wel voorstander bleek van dit onderzoek. Schipper noemde het schrappen van dit onderzoek voorbarig. “Niet dat wij nu groot voorstander zijn van molens in de bossen, maar wij willen op basis van feitelijke informatie een besluit kunnen nemen”, zei hij.

34039bb

Maarten Schipper CDA

Daar komt volgens hem bij dat er binnen het ‘bosplan’ mogelijk ruimte zou zijn voor windmolens op defensieterreinen, voor Schipper de moeite waard te onderzoeken. “Je moet niet iets op voorhand al afschieten”, stelde hij. Piet van den Bunt (SGP) sloot zich daarbij aan.

“Laten we eerst alle mogelijkheden onderzoeken en daarna keuzes maken”, zei hij. Spruijt kaatste de bal terug. “Ik vind het juist voorbarig bos nu al als mogelijke locatie te noemen. Het beschermen van natuur kun je niet voorbarig noemen.”

.

Cruciaal

Het bosmolenonderzoek komt er dus niet. De komende twee jaar ligt de focus op het open gebied ten oosten van de A30, globaal rondom Kootwijkerbroek. Zijn er binnen die termijn te weinig geschikte locaties gevonden, dan pas komt het buitengebied ten westen van de A30 in beeld, zo besloot de raadsmeerderheid woensdagavond.

33afec7

Wethouder Eppie Fokkema

Windmolens in Barneveld zijn cruciaal om de vorig jaar gestelde ambities voor duurzame energie überhaupt te halen, stelde wethouder Eppie Fokkema. In de windvisie is het uitgangspunt in eerste instantie de komende jaren vier tot acht turbines te realiseren.

Twijfels

Fokkema: “Voor de duidelijkheid, ik heb zelf ook wel mijn twijfels over molens in de bossen, maar kijkend op de kaart zien we gewoon beperkte mogelijkheden. Daarom wilden we dit plan onderzoeken.” Volgens de wethouder zijn er in een eerste inventarisatie in het open gebied vijftien tot twintig mogelijke locaties te noemen.

Lasscher, S. (Burger Initiatief)

Shane Lasscher Burger Initiatief

Snelweg

Burger Initiatief wilde wel vast een concrete voorzet doen. “Waarom kijken we niet, naar het voorbeeld van Ede, naar locaties langs de snelweg?”, wilde raadslid Shane Lasscher weten. Met name de hoek bij knooppunt A1/A30 zou wat hem betreft geschikt zijn.

Ook Henk van den Brink (FvdB) deed een voorzet. “Al vier jaar praten we over windmolens, maar er is nog niets gerealiseerd, het wordt tijd dat het college eens doorbijt”, zei hij. “Is het niet een idee als gemeente een eigen windmolen te gaan exploiteren. Een locatie bij de kalvergierinstallatie bij Stroe zou wat mij betreft prima geschikt zijn.” Fokkema toonde zich niet afwijzend. “De gedachte om zelf een molen te exploiteren heeft bij ons wel gespeeld, het is nog even de vraag of we dat moeten doen.”

Omwonenden

_-PgmIFr

Mijntje Pluimers VVD

De VVD, die zich eerder al uitsprak over windmolens waar het gaat om overlast voor omwonenden, wilde in de windvisie meer zekerheden voor de buurt inbouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om de te bepalen afstand tussen een molen en woningen. De VVD pleitte ook voor goede overeenkomsten tussen de omwonenden en initiatiefnemers van de molens, voordat een plan hiervoor wordt ingediend bij de gemeente. “Het gaat immers om draagvlak”’, duidde raadslid Mijntje Pluimers haar wijzigingsvoorstellen. “We zien graag dat vooraf alles goed is geregeld. Denk aan eventuele planschade, slagschaduw en geluidsbelasting.”

Voldoende mogelijkheden

De raad vond die voorstellen te ver gaan en wees de VVD er op dat in de reguliere bestemmingsplanprocedure voldoende mogelijkheden zouden zijn voor omwonenden om te reageren op concrete plannen voor een windmolen in de buurt. Ook een voorstel van de liberalen om, voordat onomkeerbare besluiten over het plaatsen van windmolens genomen worden, eerst een uitspraak van het VN-tribunaal over een verzoekschrift van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines af te wachten, kreeg in de raad geen steun. Volgens de wethouder kan er niets fout gaan zolang de gemeente bij concrete plannen voor het plaatsen van een molen voldoende aandacht besteedt aan de communicatie richting omwonenden.

Tekst: Wouter van Dijk/BDU     –    Lees het origineel: Barneveldse Krant donderdag 17-01-2016

___________________________________________________________________________________________

Naschrift redactie…

Gelukkig heeft de gemeente Barneveld, bij monde van de raad, afgezien van haar ‘onzinnige’ plan om windmolens in de natuur neer te zetten. Daar zijn wij als Jac. Gazenbeekstichting en vele anderen dan ook ontzettend blij om!

IJzig stil

Daarnaast zijn wij op dit punt, wel zeer diep teleurgesteld in alle natuur- en milieu-organisaties, omdat zij totaal niets van zich hebben laten horen. Daar bleef het “ijzig” stil en daarmee voelden wij ons – letterlijk en figuurlijk – in de kou gezet!

Desondanks zal de Jac. Gazenbeekstichting zich ook in de toekomst blijven verzetten, mochten er weer van deze “onzinnige” plannen, om windmolens in de natuur te plaatsen, de kop opsteken!

Windturbine A30-A12 2 - kopie

Het plaatsen van een windturbine bij de A30 – A12 in juni 2015 te Ede – Foto: ©Jan van Uffelen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/01/28/plan-windmolens-in-het-bos-van-de-baan/