Wisenten in 2016 naar de Veluwe

Provincie Gelderland geeft subsidie voor de wisenten  

Met een toegezegde subsidie van 157.000 euro draagt de provincie Gelderland bij aan de komst van een kudde wisenten op de Veluwe, op een terrein in de buurt van Radio Kootwijk. Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van drinkvennen voor de Europese bizons. Dat maakt de provincie bekend. Ook wordt met de subsidie een zogenaamde vangkraal aangelegd. De steun komt bovenop de eerder toegezegde steun van de gemeente Barneveld.

Vitens en K3Delta beginnen in de herfst met de aanleg van de drinkwatervoorzieningen.Eind maart bleek dat het aantal drinkplaatsen in het gebied waar de wisenten moeten komen niet voldoende is, waardoor het uitzetten van de wisenten dit jaar nog niet mogelijk werd. Kunstmatige vennen moeten dit probleem oplossen.De drinkvennen krijgen als ondergrond klei dat gegraven wordt uit uiterwaarden, zodat de vennen goed waterdicht worden.

Wisent2

De wisenten worden volgend jaar op de Veluwe verwacht – Foto: ©Louis Fraanje

Verbetering positie Veluwe 

Volgens gedeputeerde van de provincie Jan Jacob van Dijk zorgt de komst van de kudde voor een verbetering van de positie van de Veluwe. “Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking die niet alleen bijdraagt aan nieuwe natuur, maar ook zorgt voor nieuwe ontmoetingen in de natuur. Zo wordt de Veluwe nog aantrekkelijker voor toeristen en daar ben ik blij mee.”

Wisent6

Robuust uiterlijk van de wisent – Foto: ©Louis Fraanje

Men verwacht de wisenten uiterlijk in april 2016 

De wisenten zorgen volgens de provincie voor meer variatie in de natuur en instandhouding van deze bedreigde diersoort. Het beoogde gebied voor de wisenten ligt deels op grondgebied van de gemeente Barneveld en deels ook in Apeldoorn. In Nederland leeft momenteel slechts op één andere plek een kudde wisenten in het wild, in het Noord-Hollandse duingebied.

Een Europees fokprogramma moet de samenstelling van de nieuwe kudde in de gaten houden. Volgens planning moeten de dieren moeten de dieren uiterlijk volgend jaar april naar de Veluwe komen. Het project wordt begeleid door Stichting Wisent op de Veluwe, in overleg met Staatsbosbeheer.

Overleg en samenwerking

In april heeft het bestuur van SWV, in constructieve sfeer overleg gevoerd met Staatsbosbeheer over het vervolgtraject. Dit heeft tot een aantal afspraken geleid: Men werkt verder aan de voorbereidingen met als doel om wisenten naar de Veluwe te brengen, uiterlijk april 2016. Hiertoe hebben zij contact gezocht met ARK Natuurontwikkeling. Zij stemmen hiermee in.De aanleg van drinkvennen wordt met prioriteit opgepakt. De provincie Gelderland heeft – zoals in het voorgaande is te lezen – aangegeven een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsverbetering Natuur en Landschap welwillend tegemoet te zien. De ontbrekende gelden voor de drinkvennen zouden via andere fondsen kunnen worden aangevuld ( Vitens, SBB). Ook een “veiling” van het Veluwefonds op een benefitdiner van het Veluwse bedrijfsleven wordt als financieringsinstrument benoemd.

Het-Dorp-lijn-2

Het dorp Radio Kootwijk “De Driehoek” – Foto: ©RadioKootwijk.nu

Vervoersplan

Uit overleg met de dorpsraad Radio Kootwijk blijkt dat er zorgen zijn over het autoverkeer naar het gebied ondermeer in relatie tot de wisent én de nog niet helder ingevulde kaders voor het beheersen daarvan.Daarover zijn Staatsbosbeheer en gemeente met dorpsraad Radio Kootwijk verder in gesprek. Het vervoersplan voor het hele gebied dat Staatsbosbeheer en gemeente in afstemming met dorp ontwikkelen gaat voorzien in een regulatiesysteem van het autoverkeer naar het gebied. Het vervoersplan maakt onderdeel uit van een nieuw bestemmingsplan voor Radio Kootwijk.

1861822_

Wisentstier met een gewicht van zo’n duizend kilo – Foto: ©Louis Fraanje

Overleg en uitleg

De procedure van Bestemmingsplan Radio Kootwijk met vervoersplan nadert zijn afronding op de Politieke Markt van de gemeente Apeldoorn eind mei. Vervolgens zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen en het bestemmingsplan vaststellen. Staatsbosbeheer geeft aan gelijk na vaststelling door de gemeenteraad de verdere voorbereidingen en werkzaamheden t.b.v. de drinkvennen in te plannen. De aanvraag voor een aanlegvergunning is in procedure. De uitvoering is beoogd in september/oktober. Bij overleg en terugkoppeling met de bewoners in Radio Kootwijk zal de Stichting Wisent op de Veluwe aanwezig zijn en zo nodig samen met Staatsbosbeheer uitleg geven.

De toegezegde gelden door gemeenten en sponsoren aan de Stichting Wisent op de Veluw blijven ook in dit voortraject hard nodig. Er zijn reeds voorbereidende kosten gemaakt ( website www.wisentopdeveluwe.nl, notaris e.d.). Vanzelfsprekend zal in de komende tijd het opleiden van gidsen en het maken van afspraken over vervoersmiddelen ook financieel vertaald moeten worden.

We blijven het project volgen en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Lees ook: Wisent krijgt (gecontroleerde) ruimte op de Veluwe

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/09/14/wisenten-in-2016-naar-de-veluwe/