Overstekend wild op de Veluwe

Ecoducten en rasters voor een veilige wildoversteek

Door de uitbreiding van dorpen en steden en het aanleggen van wegen is het landschap steeds meer versnipperd. De provincie vindt het belangrijk dat dieren zich vrij kunnen verspreiden om de verscheidenheid aan diersoorten te waarborgen en de overlevingskansen te vergroten. In Gelderland zijn natuur en landschap door elf ecoducten verbonden. Maar al te vrije doorloop leidt tot overlast voor landbouw en verkeer. In het landschap zijn daarom rasters opgenomen.

Het eerste ecoduct in de provincie Gelderland werd in 1988 bij Terlet in gebruik genomen. Nu zijn er totaal elf:

2. Woeste Hoeve en Terlet (over de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn) 3. Harm van de Veen (A1 ten westen van Apeldoorn) 4. Hulshorst (A28 en spoorlijn Amersfoort – Zwolle ten oosten van Harderwijk) 5. Tolhuis (A50 tussen Hattum en Heerde)  6. Hoog Buurlo (A1 ten westen van Apeldoorn)  7. Oud Reemst (N310 Otterlo – Papendal)    8.  Middachten (A348 ter hoogte van De Steeg)  9. Jac.P.Tijsse (A12 Ede-Arnhem)  10. Wolfhezerheide ( A50 ter hoogte van Wolfheze)   11. Beesd (A2 ter hoogte van Beesd)

HRT.5. Vracht hout onder wildwissel Terlet - kopie

Het ecoduct bij Terlet – Foto: ©Ton Heekelaar

Herstel van de eenheid

Ecoducten vormen een brug tussen de leefgebieden van planten en dieren die van elkaar gescheiden worden. Meestal zijn dat grote barrières als snelwegen en spoorlijnen. De aanleg van ecoducten herstelt de eenheid van het landschap en maakt een einde aan de versnippering. Vanaf de Veluwe tot de Rijn, de IJssel en het Veluwemeer zijn gebieden zo met elkaar verbonden. Grote en kleine dieren (herten, reeën, hazen, marters, dassen en hagedissen, maar ook vlinders en torren)  kunnen zich nu vrijer verspreiden. En dat heeft weer invloed op de rijkdom van plantsoorten. Een rijk dier- en plantleven is een essentiële voorwaarde voor een gezonde en leefbare wereld.

Monitoring
Om te kijken of ecoducten ook daadwerkelijk worden gebruikt, doet de provincie onderzoek naar de diersoorten die de ecoducten gebruiken. Dit gebeurt door tellingen in het veld en door monitoring met camera’s. De provincie gebruikt de verzamelde kennis om het beheer en inrichting van natuurgebieden te optimaliseren. De informatie geeft echter ook een beeld aan de landbouwers in de regio. De ecoducten laten voor het eerst sinds decennia groot wild, met name herten, de landbouwgebieden van de Veluwe intrekken. Dat kan tot overlast leiden bij de landbouw. De camera’s laten eenieder zien wat het effect van de ecoducten is. En mocht er schade aan landbouwpercelen zijn, dan is in sommige gevallen een vergoeding mogelijk.

NWZ_ecoduct_RGB NRC 150912 Frédérik Ruys, Vizualism 2012.06.10

NWZ_ecoduct_RGB NRC 150912 Frédérik Ruys, Vizualism 2012.06.10

Zelf kijken?

Wild kijken is ook leuk. De provincie heeft de camerabeelden van overstekend wild op de ecoducten daarom ook op haar website gezet. Beelden van de laatste 3 maanden kunnen worden bekeken op de webportal ‘wildcams’. De webcams zijn in overleg met terreinbeheerders neergezet bij de ecoducten Hulshorst, Tolhuis, Jac.P.Thijsse, Oud Reemst, wildpassage Deelenseweg (N804 tussen Hoenderloo en Schaarsbergen) en ecotunnel Middachten. De camera’s laten de beweging zien van dieren als marters en eekhoorns en alle dieren die groter zijn. De beelden hebben laten zien dat de herten al binnen een paar dagen de weg over de ecoducten Hulshorst en Tolhuis wisten te vinden. Bij andere ecoducten duurde dat maanden of gebeurt het tot op heden nog maar zelden. De kleinere en algemener voorkomende diersoorten wisten sneller de weg te vinden.

Rasterbeleid
Al te vrije doorloop van wild leidt soms tot overlast voor natuur, landbouw en verkeer. Om dieren uit bepaalde gebieden weg te houden, plaatsen eigenaren van bos- en natuurterreinen, wegbeheerders en eigenaren van landbouwpercelen rasters. Rasters bepalen grotendeels de omvang van het leefgebied van met name herten en zwijnen en de mate waarin deze dieren tussen gebieden kunnen uitwisselen. De provincie wil geen verdere versnippering van het leefgebied van deze dieren. Daarom heeft zij een rasterbeleid opgesteld (zie Documenten). Hiermee wordt duidelijkheid gegeven waar nieuwe rasters gewenst zijn of moeten verdwijnen.

Wil je meer lezen over overstekend wild? Ga naar gelderland-werkt.nl

Meer informatie
Provincieloket
Telefoon: (026) 359 9999
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/03/18/overstekend-wild-op-de-veluwe/