Natuurlijk beekherstel wint terrein

Versneld beekherstel

REGIO – Op het gebied van beekherstel is de afgelopen jaren het nodige bereikt. Omstandigheden voor watervoorziening, natuur en recreatie zijn sterk verbeterd. Toch is de opgave nog altijd groot. Nationaal en internationaal zijn afspraken gemaakt over het tempo en te realiseren doelen. Om antwoord te krijgen hoe en of dat versneld kan, organiseerde Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) begin januari het bestuurlijke symposium ‘Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag!’.

2 foto 2 DSC_1767 - kopie

Bouwen met de natuur wordt al toegepast in de Leuvenumse Beek, het principe om gebruik te maken van natuurlijke processen wint  steeds meer terrein – Foto: ©Jac. Gazenbeekstichting

Praktischer en kostenbewuster

Tijdens dit symposium verkenden provincies, waterschappen, landbouw-, recreatie- en natuurorganisaties de mogelijkheden voor natuurlijk(er) en effectiever beekherstel dat ten gunste komt van natuur, maar ook van landbouw en recreatie. Uit deze verkenning blijkt dat veel goed gaat én dat met nieuwe inzichten praktischer en kostenbewuster gewerkt kan worden. ‘Het gebruik maken van natuurlijke processen geniet daarbij de voorkeur,’ zegt Jan Verhoef. Het dagelijks bestuurslid vervolgt: ‘Waterschap Vallei en Veluwe omarmt dit principe ‘building with nature’ in beken. We willen niet te veel bouwen, maar juist gebruik maken van dat wat de natuur biedt aan fysische en chemische mogelijkheden.’

Samenwerken

Namens Waterschap Vallei en Veluwe was Verhoef een van de ondertekenaars van de intentieovereenkomst die tot doel heeft dat partijen actief gaan samenwerken en innoveren op het gebied van natuurlijk beekherstel. Partners zijn o.a. de waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel en Vechtstromen, alsmede STOWA en het Platform Beek- en Rivierherstel.

Toepassen

Bij het herstel van de Hierdense Beek tussen de randmeren en het Veluwse Garderen wordt bouwen met de natuur al toegepast. Bomen en takken, worden daar, net als hoeveelheden zand, in de beek gebracht. Het doel is dat de beek zelf dit zand naar de juiste plekken transporteert en afzet. Op bedoelde plekken creëert Waterschap Vallei en Veluwe variatie in stroomsnelheid, de houtpakketten bieden waterdieren en –planten een goede leef- en paaiplek. Ook in het beheer en onderhoud van de beken en sprengen opteert het waterschap voor natuurlijk evenwicht. Daarin past het onderhouden van beken door vrijwilligersgroepen. Onder coördinatie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Landschap en Erfgoed Utrecht komt deze vorm van burgerparticipatie dit jaar tot uitvoering.

Bron: Veluws Nieuws

Lees ook ons artikel: Langste beek op de Veluwe ondergaat metamorfose  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/01/28/natuurlijk-beekherstel-wint-terrein/