Hoed af voor het verleden en jas uit voor de toekomst

Donateursavond 2013

De jaarlijkse donateursavond van de Jac.Gazenbeekstichting werd, traditioneel, weer op de eerste vrijdag van oktober gehouden in “Zaal Floor”.   Al voor zevenen stond een aantal donateurs te wachten in de hal van Partycentrum Floor. Dat is in ieder geval een teken, dat men geïnteresseerd is in wat de stichting doet.   Klokslag zeven uur ging de deur open en kon men naar binnen.  Daar werden de bezoekers door Liseth Elbertsen, zoals gewoonlijk in Veluwse klederdracht gestoken, ontvangen.  Ook voorzitter Louis Fraanje probeerde zoveel mogelijk iedereen persoonlijk de hand te schudden.  Aardige bijkomstigheid was wel, dat deze vrijdag de 4e oktober op dierendag viel.

[slideshow_deploy id=’5336′]

Om half acht opende onze voorzitter de avond.  Na iedereen welkom te hebben geheten, werd stilgestaan bij het overlijden van twee markante bekenden van de stichting: Bart Silfhout en Arie van Wagensveld.  Voor beiden werd een moment stilte in acht genomen.
Nadat de voorzitter één en ander verteld had over het programma, vertelde Henk Vreekamp heel kort iets over zijn nieuwe boek “ Als Freya zich laat zien” dat op 31 oktober a.s. verschijnt.

Presentatie

Daarna genoot iedereen van de schitterende platen die Fransien en Louis Fraanje het afgelopen jaar op het weblog publiceerden.   Ook werk van collega fotografen Floris van den Berg,  Ton Heekelaar en  Louis Verhoeven werd getoond.  Deze serie “In de lens gevangen”, werd met veel humor aan elkaar gepraat door Louis.
Op een groot scherm zijn natuurfoto’s nog mooier dan op de weblog en dit onderdeel van de avond viel bij de bezoekers zeker in de smaak. Al met al was het een leuk en leerzaam onderdeel van de avond dat zeker voor herhaling vatbaar is.

In de pauze deed de boekentafel goede zaken

In de pauze deed de boekentafel goede zaken – Foto: ©Fransien Fraanje

Na de pauze was het tijd voor de veiling van historische gereedschappen en snuisterijen. Dat bracht (gelukkig) de nodige gelden voor de stichting binnen.Louis hanteerde de veilinghamer met verve.  Dat hij niet volledig op de hoogte was van alle details van de te veilen kavels werd opgevangen door de kennis van de donateurs.  VeilingGerrit toonde de kavels aan de zaal terwijl de dames Fransien en Liseth in de gaten hielden of alles wel eerlijk verliep. Zij waren ook verantwoordelijk om de afgehamerde bedragen te innen.  Het was een gezellig en ongedwongen onderdeel van de avond dat, zoals iedere keer, weer de nodige hilariteit teweeg bracht.

Na afloop van de veiling kregen de bezoekers gelegenheid om vragen te stellen over de weblog en de nieuwsbrief. We kunnen constateren dat de weblog een hoog waarderingscijfer verdient.  Eén vraag hebben we als huiswerk meegenomen: “De nieuwsbrief is nu erg lang, kan die misschien vaker uitkomen?”  We zijn aan het nadenken over een oplossing. We houden u op de hoogte.

Vragenuurtje in de zaal – Foto: ©Fransien Fraanje

Ook waren er vragen over het  waarom van het verdwijnen van het blad De Veluwenaar.  De voorzitter legde uit, dat er -mede doordat ook wij moeten bezuinigen- een keuze gemaakt moest worden.  Ook is het natuurlijk ook zo, dat mensen die absoluut niets voelen voor de computer, zichzelf veel ontzeggen.
Een bekende uitspraak van Jac. Gazenbeek was: “De hoed af voor het verleden en de jas uit voor de toekomst!”
Hij bedoelde, dat je niet alles achter je moet laten, maar dat je ook niet in het verleden moet blijven hangen.

De hoed af voor het verleden en de jas uit voor de toekomst

De hoed af voor het verleden en de jas uit voor de toekomst

Na al deze zaken was het informele samenzijn met een hapje en een drankje erg gezellig.
Iemand merkte op dat de kracht van de Jac. Gazenbeekstichting eigenlijk in het eenvoudige en kleinschalige ligt. Dat is wat deze mensen bindt, niet meer en niet minder.GezelligSamenzijn

Kortom; iedereen kon na afloop tevreden huiswaarts keren en degenen die om welke reden dan ook niet geweest zijn, hebben veel gemist.
Noteer alvast in uw agenda van volgend jaar:  vrijdag 3 oktober – donateursavond Jac.Gazenbeekstichting.
Dan hopen wij u – bij gezondheid – weer te mogen begroeten!

Alle foto’s: ©Fransien Fraanje

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/10/08/hoed-af-voor-het-verleden-en-jas-uit-voor-de-toekomst/