Verwilderde katten

Katteneigenaren verantwoordelijk voor doden van beschermde inheemse soorten
Dat het een probleem is, daar zijn de partijen het wel over eens. Het toenemende aantal verwilderde katten vormt een gevaar voor de in het wild levende, veelal beschermde dieren. De roep om maatregelen te nemen wordt steeds luider. Welke dat moeten zijn, daarover lopen de meningen -zoals zo vaak- nogal uiteen.

Onderzoek toont aan dat verwilderde katten lokaal een aanslag kunnen plegen op in de natuur levende inheemse beschermde diersoorten. Vrijwilligers die voor verschillende natuurorganisaties veldinventarisaties van onze inheemse fauna bijhouden, slaan alarm. Onder andere op de Veluwe vormen verwilderde katten al jaren een plaag. Kleine en middelgrote dieren hebben zwaar te lijden onder de rooftochten van de katten.
Volgens amateurveldbioloog Marc Abuys zijn op de noordwest Veluwe elke nacht duizenden katten op strooptocht. De Dwergmuis heeft daar volgens Abuys ernstig onder te lijden, maar ook zeldzame hagedissen, amfibieën en reptielen leggen regelmatig het loodje.

Verwilderde kat met een wezeltje

Verwilderde kat met een wezeltje

Toename
Bekend is dat verwilderde katten grote schade aanrichten op de Waddeneilanden. Daar komen van nature vrijwel geen bodem-predatoren voor, waardoor veel soorten daar op de grond leven. De katten vreten daar een groot deel van de beschermde fauna weg.
Hugh Jansman, ecoloog bij Alterra, heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verwilderde katten. Hij stelt dat het aantal verwilderde katten op de Veluwe toeneemt. Net als op de Waddeneilanden komt dat doordat de dieren worden achtergelaten op campings en in vakantiehuisjes.

..

In dit artikel spreken we over verwilderde katten. Het verschil tussen een verwilderde kat en een zwerfkat is qua definitie wel helder, maar in de praktijk een grijs gebied. Het moge duidelijk zijn dat ook zwerfkatten en struinende huiskatten in de directe woonomgeving aldaar een grote invloed kunnen hebben op de wilde fauna, zoals jonge vogels

 

Voorkomen
Om het probleem (op termijn) niet onbeheersbaar te laten worden, kunnen verschillende maatregelen worden genomen.   Al jaren is het gebruikelijk dat verwilderde katten worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en weer losgelaten.   Dit kan een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem, maar volgens Abuys heeft het tot nu toe weinig geholpen.
Een andere oplossing kan het afschieten van verwilderde katten zijn.   Dat is in verschillende delen van Nederland toegestaan.   Echter, onder het publiek bestaat hier nogal aversie tegen, de aaibaarheidsfactor de kat speelt hier (letterlijk) een belangrijke rol.

..

Benamingen
In de volksmond worden de verschillende benamingen voor katten nogal eens door elkaar gebruikt.
We spreken van een verwilderde kat als de kat zich zonder de mens, zelfstandig kan redden gedurende meerdere generaties. Een verwilderde kat is in ieder geval in het wild geboren.
Een zwerfkat is een kat die ooit een baasje en/of menselijke behuizing gehad heeft, maar nu grotendeels zelfstandig -los van directe menselijke hulp- zijn maaltje bij elkaar scharrelt.
Een huiskat heeft een baas, vaak een naam, een huis en krijgt hier vrijwel al zijn voedsel. Deze kat kan nog wel jagen en ook iets vangen.
De Europese wilde kat is een andere ondersoort van de kat en is nooit gedomesticeerd geweest.

 

Verantwoordelijk
Eigenlijk is het vreemd dat katteneigenaren hun kat maar zijn gang kunnen laten gaan. Wanneer een hondenbezitter zijn huisdier niet onder appel heeft en de hond bijvoorbeeld een ree wegjaagt kan deze rekenen op een fikse boete. Voor de kattenbezitter is dat niet zo.   Wanneer de kat op strooptocht is, is het baasje daar niet bij en is deze ook niet te traceren.   Volgens de genoemde heren ligt daar het probleem  . Abuys: “Katteneigenaren mogen best verantwoordelijk worden gesteld voor het verstoren en doden van beschermde inheemse soorten”.   Beiden zijn het er over eens dat de schade die katten in de omgeving aanrichten aanzienlijk verlaagd kan worden door de katten
’s nachts binnen te houden.   Opgemerkt moet worden dat deze oplossing niet opgaat voor de verwilderde kat, hooguit voor de huiskat en eventueel een zwerfkat.

Een kat op strooptocht

Een kat op strooptocht

Identificatie
Het zou al een hele verbetering zijn wanneer de eigenaar van een kat te traceren zou zijn. Het verplicht onderhuids inbrengen van een chip met gegevens van het dier én de eigenaar maakt het makkelijker om die eigenaar aan te spreken op het gedrag van zijn kat. Jansman gaat liever verder en pleit ervoor om katten te transponderen. Dat is vergelijkbaar met een chip, het verschil is dat een transponder ook gegevens verstrekt over waar de kat zich bevindt. Het terugvinden van een weggelopen kat door de eigenaar wordt daardoor makkelijker waardoor het dier niet hoeft te zwerven of te verwilderen.

Bron: Vakblad voor natuurtoezicht in Nederland ‘de Jachtopzichter’ – september 2013

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/10/03/verwilderde-katten/