Wildwalonderzoek Erik van den Berg afgerond

Onderzoek Wildwal
Op verzoek van het Platform Wildwal heeft Erik van den Berg het afgelopen jaar onderzoek verricht naar de wildwal. Een deel van zijn verhaal vindt u op het weblog van De Veluwenaar in het artikel van 23 maart.   Inmiddels heeft hij zijn onderzoek afgerond.   Zijn bevindingen zijn opgetekend in een rapportage.   Erik studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen en was bereid om dit onderzoek op zich te nemen. Vanuit het Platform Wildwal was de wens gekomen voor nader historisch-geografisch onderzoek, bij voorkeur interdisciplinair, om zo hiaten in de kennis te verkleinen. Erik pakte deze uitdaging met beide handen aan. Een wens van de Gazenbeekstichting ging dankzij het Platform Wildwal in vervulling.

Oh_een_boek_Dat_had_ik_nog_niet

Als dank voor zijn verrichtte arbeid ontving Erik van de Jac.Gazenbeekstichting, die deel uitmaakt van het Platform Wildwal, het boekwerk Op ‘t Veluws Hessenspoor. Dit boek gaat over de unieke geschiedenis van de Hessenwegen. Voor Erik, student landschapsgeschiedenis, is dat natuurlijk een welkome aanvulling op zijn boekenverzameling.

Lunters deel Wildwal
In navolging van Gazenbeek zelf brengt de Jac.Gazenbeekstichting de wildwal  al jaren, via wandelingen en op andere manieren, onder de aandacht bij het publiek.
Boswachter Gert Ribbers wist van deze activiteiten en klopte in 1998, naar aanleiding van een onderzoek naar de wildwal, geschreven door Scholten, bij ons aan.   Al snel ontstond het idee om, samen met de stichting Oud Lunterse Dag, bij een klein gedeelte van het Lunterse traject van de wal, zichtbaar te maken hoe de wildkering er uit gezien zou kunnen hebben.

Na voorstudie van kaartmateriaal en literatuuronderzoek is in 1999 bij de Westhofflaan een deel van de wal gereconstrueerd.  Met hek, zonder hek, met bomen, met stuiken enzovoort, want het is niet bekend hoe de wal er precies uit heeft gezien.
In hun speeches bij de opening van deze reconstructie hielden zowel de voorzitter van de Jac.Gazenbeekstichting, Louis Fraanje, als ook voorzitter van de stichting Oud Lunterse Dag, Gerrit van Dijk, alsmede wethouder Dekker en boswachter Gert Ribbers een pleidooi voor het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed. Ook spraken ze de wens uit onderzoek naar de wildwal te verrichten, te stimuleren en door middel van wandelingen en op andere manieren deskundig onderzoek uit te lokken.

Wildwal Meulunteren-Wageningen
In 2005 werd een artikel van Van Oort gepubliceerd. Het waren enkele aanvullingen op het onderzoek van Scholten. In hetzelfde jaar verscheen het eerste grote onderzoek naar het Wageningse deel van de wildwal uitgevoerd door Keunen en Renes. In navolging van de gemeente Wageningen probeerde de gemeente Ede, in 2010, door middel van het plan Timetrail de wildwal in te zetten als onderdeel voor een recreatieve route. In 2012 zijn twee rapporten verschenen, van de hand van Zielman en van Bouwer, die enkele nieuwe inzichten over de wildwal boden.

Hoe dan wel……..
Hoe zag de wildwal er dan wel uit? Hoe kwam de aanleg tot stand? Kortom; Hoe keerde de wal het wild? Wellicht hebben we binnenkort de ontbrekende antwoorden op vele vragen die het mysterie omtrent het fenomeen wildwal
kunnen oplossen.

De resultaten van het onderzoek van Erik van den Berg worden te zijner tijd door het Platform Wildwal bekend gemaakt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/07/02/wildwalonderzoek-erik-van-den-berg-afgerond/