Bij zonder?

EuropeseCommissieDe Europese Commissie heeft voor twee jaar een verbod ingesteld op bestrijdingsmiddelen die als schadelijk voor deze insecten worden beschouwd.
Dit is een reactie op de zorgen over de afnemende bijenpopulatie.

Vijftien van de zevenentwintig lidstaten steunden de Commissie.
Dat was net voldoende om het gebruik van  op gewassen, die voor bijen aantrekkelijk zijn, in de hele EU een halt toe te roepen.
.

Een aantal landen stemmen helaas, onder druk van een zeer machtige lobby, nog steeds tegen omdat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs zou zijn om het te steunen.
bijzonder
In meer dan dertig afzonderlijke wetenschappelijke studies is een verband geconstateerd tussen het gebruik van de neonicotinoïden en het slinkende aantal bijen en insekten. Dit verband is gebaseerd uit onderzoek van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, waaruit blijkt dat de bestrijdingsmiddelen wel degelijk een gevaar voor de gezondheid vormen.

Nederland heeft een uitgebreid pesticidenmeetnet en meet al jaren de concentraties van Imidacloprid in het oppervlaktewater. Begin deze maand verscheen hierover een onderzoeksrapport in het vakblad Plos One. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat slechts een kleine fractie van de gebruikte neonicotinoïden wordt opgenomen door de plant. De rest lekt weg in de bodem en het oppervlaktewater. Door hun lange halfwaardetijd blijven ze nog lang na de oogst nawerken, met dodelijke gevolgen. Het blijkt dat rivierwater op sommige plaatsen zo met Imidacloprid vervuild is dat het onmiddellijk op de akkers uitgereden zou kunnen worden als sproeistof. Bijen en hommels die met dergelijke concentraties in aanraking komen, sterven binnen de dag.

Dankzij dit besluit kan de wetenschap meten of de bijenkolonies zich herstellen als er geen neonicotinoïden worden gebruikt. Ook biedt het de gelegenheid om de andere mogelijke oorzaken van de bijensterfte grondig te onderzoeken. Zo kan een goed doortimmerde strategie worden bedacht om de bijenstand weer op peil te brengen. Helaas is er maar twee jaar de tijd en is er (te) weinig geld voor onderzoek.

Bijenhotel

Bijenhotel

Bijen zijn onmisbaar in ons ecosysteem. Zonder bestuivers (bijen) geen vruchten, zonder vruchten minder voedsel en geen voortplanting van het gewas. Bijensterfte is dus een probleem wat ons allemaal aangaat. Daarom is het nodig dat we als gemeenschap het probleem helpen op te lossen.
We kunnen nu al heel simpel, dit voorjaar, een belangrijke rol spelen door het maken van een bijenhotel of het planten en zaaien van bijenvriendelijke planten, struiken of bomen. Iedereen kan helpen.

De Bijenstichting wil graag advies geven en heeft Bijenlint.nl in het leven geroepen Die site geeft informatie, tips en ondersteuning om van Nederland weer een geschikte woonplaats voor bijen te maken.  Ook uw persoonlijke actie, ieder bijenhotel of bijvriendelijke tuin, kan op Bijenlint.nl worden weergegeven als een onderdeel van een lang lint aan mooie initiatieven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/05/10/bij-zonder/