Herfstavond

herfstavondIn 1919 werd Jac.Gazenbeek onderwijzer op de openbare lagere school in Bennekom. Daar werkte ook Truus (Geertruida Adriana) Baljet. Ze voelden zich al snel tot elkaar aangetrokken en op 30 maart 1921 trouwden ze. Het jonge paar ging in het buurtschap Overwoud wonen. Op 20 juli 1923 werd hun dochter Marjon geboren. Zijn vrouw overleed elf dagen later aan kraamkoorts.
Het gedicht Herfstavond is door Gazenbeek opgedragen aan zijn overleden vrouw.

De bleeke nevel waast om ‘t Veluwsch woud
en ‘t machtig stuifzand schijnt een vale zee,
een kraterwereld, uitgebrand en oud ….
Laat daglicht valt aan verre hemelrêe.

Maar vóór de stille avond dieper blauwt,
glipt nog een glimlach uit de Westerstee
en beurt het geur’ge herfstbosch, rood en goud,
in godd’lijk licht – terwijl all’ klank verglêe.
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
We zien den zomerdood en ach – wij sterven mee
en – àlles gaat deez” droeven doodengang,
al zoeken wij in liefde en schoonheid rust

Ons àllen treft hetzelfde groote wee
en eeuwig zingt de droeve doodenzang,
die komt van de ongekende, verre kust ….

 


Om het gedicht zo authentiek mogelijk te houden is het geplaatst in de spelling “De Vries en Te Winkel” die in 1923 gebruikelijk was en waarin het gedicht ook is geschreven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/03/03/herfstavond/