Grondproject Mobagat bij Barneveld afgerond

Dit bericht is afkomstig van de website van de Vereniging Schone Veenderplas.

Grote Veenderplas

Geschreven door Wouter van Dijk

 

Het slibstortproject in het Mobagat ten zuiden van Barneveld wordt eind deze week definitief afgerond. Afgelopen weken is in opdracht van Grondbank GMG een laag schone grond over de eerder gestorte vervuilde slib gespoten. Eigenaar SBNL van de plas wil met de omwonenden in overleg over een mogelijke openstelling van het gebied rond de plas.

 

Met een zandzuiger is afgelopen tijd bijna 7000 kubieke meter schone grond int een ander deel van de plas gehaald. “Deze ‘gebiedseigen’ grond is vervolgens in een laag van een halve meter dik over de slib gespoten”: zegt Gert-Jan de Vogel namens de grondbank. “Een andere optie was om schone grond van elders te gebruiken, maar de wens van omwonenden was om grond uit de plas te benutten, daar hebben we gehoor aan gegeven.”

In april 2011 trokken de grond­bank en het waterschap samen de stekker uit een slibstortproject in het Mobagat, naar eigen zeggen wegens te weinig aanbod van grond uit de regio. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in zeven jaar tijd 400.000 kubieke meter vervuild slib en baggerspecie de plas in zou gaan, voornamelijk afkomstig uit stadsgrachten. Uiteindelijk is 35.000 kuub het water ingegaan. Omwonenden, die Vereniging Schone Veenderplas (VSV) in het leven riepen, hebben zich afgelopen jaren fel verzet tegen het grondstortproject, uit angst voor vervuiling van het water.
De Vogel: “Met het afdekken in de plas hebben we nog enige tijd gewacht, omdat de grond eerst moest indikken. Dit werk is nu het sluitstuk, al blijven we de ko­mende periode de waterkwaliteit nauwgezet in de gaten houden, met name op het fosfaatgehalte in het water.” Dit jaar blijven de hek­ken voor de plas nog staan. Ook het waterschap blijft komende ja­ren de waterkwaliteit in de gaten houden.
In een eerste reactie zegt secretaris Meta van Santen van VSV “vertrouwen” te hebben in de afrondende werkzaamheden. “Er is afgelopen tijd ook heel open met elkaar over gecommuniceerd, daar zijn we tevreden over.”

Over twee jaar wordt de plas weer ‘teruggegeven’ aan eigenaar SBNL. Deze natuurorganisatie wil graag met omwonenden in gesprek om de inrichting rondom de plas te bespreken, zegt voorzitter Gerard Alferink. “Een mogelijkheid is om het terrein open te stellen voor publiek door middel van een rondgang om de plas. De omgeving heeft nu nog niet heel veel natuurlijke waarden, maar dat kun je natuurlijk stimuleren. Voor ons is leidend daarbij om te weten of omwonenden dat willen. Gezien het feit dat de plas dichtbij Barneveld ligt, kan dat veel bezoekers trekken, met als nadelig effect rommel op het terrein en afspraken over beheer. Daarom zullen we dit jaar met de omwonenden om tafel gaan om het plan te bespreken.”

Van Santen: “We hebben eerder met een enquéte al eens gepeild hoe de buurt erover denkt en toen bleek dat een meerderheid wel voorstander is van openstelling, ook vanwege verbetering van de sociale veiligheid, mits er wel toezicht is. Daarnaast: we hebben afgelopen jaren zo hard gestreden, dan is het wellicht ook mooi als deze plas iets blijft betekenen.”

Het originele bericht kunt u lezen door hier te klikken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/02/05/grondproject-mobagat-bij-barneveld-afgerond/