Zingende veldleeuwerik in het rustgebied

Op een avond reden we door het Park de Hoge Veluwe. Vlakbij, langs de weg, hoorden we een vogel zingen. Op een bordje van het rustgebied zat een veldleeuwerik uit volle borst te zingen. Rustgebied of geen rustgebied, de vogel trok zich er niets van aan. Fransien Fraanje had haar camera gereed en legde dit prachtige tafereeltje vast.

Zingende veldleeuwerik - Foto: Fransien Fraanje

Zingende veldleeuwerik – Foto: ©Fransien Fraanje

 

De veldleeuwerik (Alauda arvensis) is een echte vogel van de Veluwse heide en in het Park kun je ze nu volop tegenkomen. Het is een onopvallend gekleurde vogel, die makkelijk te herkennen is aan de zang en de manier van vliegen. De vogel stijgt al zingend op tot grote hoogte, blijft dan een tijdje cirkelen, om vervolgens weer naar beneden te vliegen, waarbij hij zich de laatste meters, met gesloten vleugels, laat vallen.  Ook tijdens het vliegen worden de vleugels telkens even gesloten waardoor een typerende vlucht ontstaat. Ook valt tijdens het vliegen de witte achterrand van de vleugels op. Vroeger was het één van de meest voorkomende broedvogels in Nederland. Hoewel de vogel op sommige plaatsen nog erg talrijk is, is het aantal veldleeuwerikken de laatste decennia sterk achteruit gegaan. Op de Rode lijst staat de veldleeuwerik bij de gevoelige soorten. In oktober en november trekken ze massaal weg om rond februari of maart weer terug te keren. Een klein aantal vogels blijft echter ook overwinteren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2012/07/14/zingende-veldleeuwerik-in-het-rustgebied/