Boerenzwaluw en zijn band met de mens

De naam “boerenzwaluw” verraadt de bijzondere band die deze vogel met de mens heeft. Deze zwaluw nestelt bij voorkeur in boerenschuren, loodsen en dergelijke.
Van april tot oktober verblijven deze trekvogels in Nederland, de winter wordt in Afrika doorgebracht. Eén zwaluw mag dan nog geen zomer maken, een hele groep zwaluwen die uit Afrika terugkomt doet bij menigeen de voorjaarskriebels ontstaan.

Boerenzwaluwen zijn echte luchtacrobaten

Hoe langer de staartpunten van een mannetje zijn hoe meer succes hij bij de vrouwtjes heeft. Mannetjes met lange staarten zijn wendbaarder en daardoor betere insectenvangers. Dat heeft natuurlijk grote voordelen bij het grootbrengen van jongen.

Boerenzwaluw op het platteland van de Veluwe een welkome gast – Foto: ©Louis Fraanje

De boerenzwaluw zoekt zijn voedsel in de lucht

Het bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten. Broeden doen ze in open schuren en onder brede daklijsten, onder bruggen en incidenteel ook op andere beschutte plaatsen. Ook komt de boerenzwaluw veel voor in de omgeving van water, waar ze rakelings overheen scheren om muggen te verzamelen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2011/05/05/boerenzwaluw/