1945 – Ds. Marten Bernard Plette – 2024

1945 - Ds. Marten Bernard Plette – 2024

1945 – Ds. Marten Bernard Plette – 2024

Bericht van overlijden…

Geheel onverwacht is op zaterdag 20 januari onze oud-predikant ds. Marten Bernard Plette overleden in de leeftijd van 78 jaar.
Bijna 20 jaar lang heeft dominee Plette onze Bethelkerkgemeente in Ede voorgegaan als predikant.

Onze scriba Nico Admiraal, verwoorde het als volgt: “Nog altijd wordt met waardering over hem gesproken. Mildheid en humor kenmerkten hem, evenals een warme betrokkenheid op mensen. Ook na zijn afscheid hier in Ede bleef er een goede band bestaan. Met regelmaat ging hij voor in onze kerk en hij leefde mee met wel en wee. Met dankbaarheid gedenken we ds. Plette. Veel goeds mochten we in hem ontvangen van God.
We wensen mevrouw Plette en de kinderen (en vanaf deze plaats denken dan in het bijzonder aan Klazien en Kees en hun kinderen Mart Jan, Arne en Bernd) Gods onmisbare nabijheid en troost toe.”

Terugblik

Marten Bernard Plette werd op zondag 11 november 1945 in Ermelo geboren. In 1965 begon hij zijn studie in Utrecht. Na enige tijd kerkelijk bijstand in Ede geboden te hebben, werd dominee Plette in 1975 predikant te Nieuwpoort. Daarna vertrok hij in 1981 naar Ede, waar Plette bijna twintig jaar heeft gestaan.  Vanaf 2000 tot aan zijn emeritaat op 22 mei 2011 heeft hij in Vriezenveen gestaan, waar hij bleef wonen.

Het bordje - Foto: ©Familie Plette

Het bordje – Foto: ©Familie Plette

Dankbaar

Fransien en ik kijken met veel dankbaarheid en waardering terug op de tijd dat wij hem als dominee en ook als vriend mee mochten maken en daarbij denken we dan in het bijzonder voor zijn betrokkenheid en medeleven. Waarbij wij ook zeker zijn vrouw Gré niet mogen vergeten.

Daarbij wil ik graag nog opmerken, hun ‘ongedwongen’ gastvrijheid, dat zich ten voeten uit kenmerkte in het prachtige bordje in de hal bij binnenkomst: “Blie daj d’r bint”, woorden in de streektaal en een spreuk die – letterlijk en figuurlijk – geheel en al past in de lijn van de familie Plette!

Fransien en ik bij het afscheid  van dominee Plette op 22 mei 2011 in Vriezenveen - Foto: ©Familie Fraanje

Fransien en ik bij het afscheid  van dominee Plette op 22 mei 2011 in Vriezenveen – Foto: ©Familie Fraanje

Emeritaat

Na zijn emeritaat deed dominee Plette nog pastoraal werk in Rijssen en doceerde daar ook dogmatiek aan de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Ds. Plette was secretaris van de Stichting Steunfonds predikantsgezinnen en in verschillende classes heeft hij functies gehad in verband met de zending en het jeugdwerk.

Medeleven

Wij wensen zijn vrouw Gré Plette-Wolfs, Klazien en Kees Cuperus–Plette en kinderen Mart Jan en Anne, Arne en Bernd – Gerdien en Jeroen Gelderman–Plette en zus Anneke Plette in Ermelo heel veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe.

***

Voor informatie over de dankdienst voor zijn leven en de begrafenis zie de bijgesloten rouwkaart(klik hier).

Tevens is er gelegenheid om de familie te condoleren via: Gemeente Twenterand Condoleances – Condoleren.nu

Dankdienst

De dankdienst voor zijn leven is gehouden op donderdag 25 januari jl.  om 10.30 uur in de Grote Kerk van de Hervormde Gemeente  Westeinde 39 te Vriezenveen.

De dankdienst van donderdag 25 januari 2024 terugkijken:  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21257

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2024/01/24/1945-ds-marten-bernard-plette-2024/